Obec- pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 28.2.2023

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce dne 28.2.2023 od 19 hodin na obecním úřadě Sousedovice

Program:

1) Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2022
2) Kupní smlouva- pozemky Smiradice ( p. Hejtmánek)
3) Dotace -hasičské auto- specifikace vozidla
4) Dotace FVE- výpočty instalace FVE
5) Přeložka vodovodu – Hangár Strakonice
6) Vyčíslení finanční dar DKS- na obyvatele za rok 2022
7) Plná moc- Myslivecké sdružení Hradiště Sousedovice
8) Diskuze

Napsat komentář