EON- Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v části obce Sousedovice 15.2.2023

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 15.02.2023 od 11:30 do 15.02.2023 13:00 hodin
Obec Sousedovice, Část obce Sousedovice
Vypnutá oblast:
Sousedovice – horní část obce nad domovem seniorů od čp.35 včetně mimo nových RD nad trafostanicí.
Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické
zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení.
EG.D, a.s.

Soupis dotčených čísel popisných:

Sousedovice, Sousedovice 27
Sousedovice, Sousedovice 28
Sousedovice, Sousedovice 29
Sousedovice, Sousedovice 30
Sousedovice, Sousedovice 31
Sousedovice, Sousedovice 32
Sousedovice, Sousedovice 35
Sousedovice, Sousedovice 36
Sousedovice, Sousedovice 38
Sousedovice, Sousedovice 39
Sousedovice, Sousedovice 51

Napsat komentář