JčK- Informace k prodloužení dočasné ochrany pro uprchlíky

Informace k prodloužení dočasné ochrany jsou na webu Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22368652&doctype=ART&utm_source=ecomail&utm_campaign=2023_01_20_infoservis&utm_medium=email&utm_term=56804&ecmid=23531#Zakladni_informace_-_podbod_3 a jsou zveřejněny také na webu Jihočeského kraje

Napsat komentář