Obec- pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 21.12.2022

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2022 od 19 hodin na obecním úřadě Sousedovice

Program:

1)  Zahájení
2)  Volba ověřovatelů
3)  Kontrola usnesení
4)  Schválení rozpočtu na rok 2023
5)  Zveřejněný záměr- prodej části pozemku 1029/1 k.ú. Sousedovice
6)  Rozpočtové změny 15,16,17/2022
7)  Návrh smlouva o sml. budoucí VB – „Sousedovice-nové OM- řadovky“
8)  Žádost Mikas L- prodej části pozemku č. 17/2 a 1024/1- viz příloha
9) Nabídka- měřiče rychlosti
10) Zaměření pozemků Smiradice- p. Hejtmánek
11) Akční plán rozvoje soc. služeb ORP Strakonice
12) Farma Sousedovice- ukončení nájemní smlouvy
13) Pasport komunikací- aktualizace
14) Honební společenstvo Kraselov- udělení plné moci
15) Tůně Sousedovice- nabídka na zpracování žádosti o dotaci
16) Podání žádosti o dotaci- Oprava MK v místní části Smiradice do programu JčK.
16) Diskuze

Napsat komentář