Záměr obce- prodej části pozemku parc. č. 1029/1 k.ú. Sousedovice

Obecní úřad Sousedovice zveřejňuje záměr Obce Sousedovice na prodej části pozemku parc. č. 1029/1 v k.ú. Sousedovice. Bližší informace podá OÚ Sousedovice. Žádosti je možné podat do 20.12.2022 do 12 hodin na OÚ poštou nebo e-mailem.

Napsat komentář