Obec-pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 1.11.2022

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva obce dne 1.11.2022 od 19:00 hodin na OÚ Sousedovice
Program:

1)  Zahájení
2)  Volba ověřovatelů
3)  Kontrola usnesení
4)  Slib člena zastupitelstva- p. Hejtmánek Pavel
5)  Dodatek č.4 ke Směrnici k rozpočtovému hospodaření Obce Sousedovice
6) Smlouva o dílo- JABU Chotýčany- FVE+ žádost o dotaci
7) Zveřejněný záměr obce- věcné břemeno Farma Sousedovice FVE pro čp.50 Sousedovice
8) Fiera J. Hradec- Návrh smlouvy věc. břemeno – Sousedovice-kabel NN, parc.č. 1017“
9) Plán inventur za rok 2022
10) Nádoby na BIO odpad pro místní část Smiradice
11) Rozpočet oprava MK Smiradice
12) Ukončení nájemní smlouvy studny- Farma Sousedovice
13) Informace- výsadba stromů Lachec –višňovka
14)  Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 2022
15) Žádost p. Soukup- pokácení stromu
16) Zaměření komunikace Sousedovice- Drachkov
17) Umístění rychlostního radaru v obci
18) Složení komise VŘ- „Demolice budovy na pozemku parc.č. st. 61/1 a 61/2 v obci Sousedovice“
19)  Diskuze- plánované akce 2022, seminář dig. tech. mapa obce, výměr FÚ

Napsat komentář