Záměr obce- prodej či směna pozemků Smiradice

Obecní úřad Sousedovice zveřejňuje záměr Obce na prodej či směnu pozemků parcelní číslo 202, 203 a 285/3 v k.ú. Smiradice. Bližší informace poskytneme na obecním úřadě. Zájemci se mohou hlásit na OÚ nejpozději do 20.10.2022 do 12:00 hodin.

Zveřejněno do 21.10. 2022

Napsat komentář