Pozvánka- zastupitelstvo obce 20.9.2022

V úterý 20.9.2022 se bude konat zasedání zastupitelstva obce od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sousedovice. Program:

1 )  Zahájení
2)  Volba ověřovatelů
3)  Kontrola usnesení
4)  Nabídky na traktůrky

5)  Nabídky na FVE obecní budovy
6)  Oslovení firem- demolice sýpky
7)  Žádost ZSŽ Makov
8)  Podání žádosti o dotaci- oprava MK Hradiště
9)  Směna pozemků Smiradice

Napsat komentář