Pozvánka- zasedání zastupitelstva obce 24.5.2022

V úterý 24.5.2022 se bude konat od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ zasedání zastupitelstva obce s tímto navrhovaným programem:

1 ) Zahájení 2) Volba ověřovatelů 3) Kontrola usnesení 4) Informace o záměru rozšíření budovy DKS
5) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro nadcházející volby 6) Návrh závěrečného účtu za rok 2021 7) Účetní závěrka za rok 2021 8) Zpráva hospodaření obce za rok 2021 9) Dodatek č.1/2022 – svoz BRKO 10) Informace o provedení oprav vodovodu- technologie 11)  Smlouva o poskytnutí dotace JčK- Obnova kanalizačního řadu v obci Sousedovice 12) Oslovení firem pro VŘ k akci: Obnova kanalizačního řadu v obci Sousedovice 13) Složení komise VŘ pro akci: Obnova kanalizačního řadu v obci Sousedovice 14) Žádost MS Hradiště- finanční příspěvek na rok 2022 15) Žádost Klub Radost o finanční příspěvek na rok 2022 15) Informace o jedovatých nástrahách a pohybu psů 16) Zařízení pro odvod spodních vod v budově OÚ 17) Diskuze

Napsat komentář