Informace – oprava vodovodu

Informace k vodovodu- v tomto týdnu došlo k poruše čerpadla u vrtu obecního vodovodu, které bylo nutno vyměnit. Z tohoto důvodu došlo k vyprázdnění vodojemu a následnému zakalení vody, odkalování vodovodu bude provedeno koncem tohoto týdne. Vzorky vody vyšly v normách,  doporučujeme však vodu na pití převařit.

Napsat komentář