Diecézní charita České Budějovice-Informace k možné pomoci pro Ukrajince

Informaceo možné pomoci pro Ukrajince ze strany Diecézní charity České Budějovice i informacemi pro ty, kteří chtějí nabídnout svou pomoc.

Pomoc, kterou Diecézní charita České Budějovice nabízí je v tuto dobu velmi důležitá. Jako hlavní pomoc pro obyvatele Ukrajiny máme naši Poradnu pro cizince a migranty, která zajišťuje odborné poradenství. Také máme naše pracovnice na Odboru azylové a migrační politiky, kde poskytují asistenční služby – v současné chvíli je to pomoc s vyplněním žádostí o vízum. V provozu máme také nonstop krizovou linku. Více informací pak nejdete na našem webu www.dchcb.cz/spolecne-pro-ukrajinu/.

Napsat komentář