Záměr obce- kácení stromů a keřů mimo les

Obec Sousedovice zveřejňuje záměr na kácení stromů a keřů mimo les, na pozemcích parcelní číslo 933/1, 933/5 a 933/9 v k.ú. Sousedovice. Jedná se o náletové dřeviny a keře. Zájemci se mohou hlásit na OÚ Sousedovice do 10.3.2022 do 12:00hodin.

Napsat komentář