Pozvánka zastupitelstvo obce 08.02.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v úterý 8.února 2022 od 19:00 hodin na OÚ s tímto navrhovaným programem: 1) Zahájení 2)  Volba ověřovatelů 3)  Kontrola usnesení 4)  Návrh Směnné smlouvy- směna  pozemku parc. č. 1023/5, záměr obce 5)  Návrh KS- prodej   pozemku parc. č. 1023/6, záměr obce + zřízení věc. břemene kanalizace 6)  Projekt sítí – prodloužení kanalizačního řadu, plynovodu, veřejného osvětlení, optického kabelu  v komunikaci, pro účely napojení nových řadových domů 7)  Výsadba stromů Lachec- podání žádosti o dotaci
8) RZ č. 18/2021 9) Zpráva kontrolního výboru za rok 2021 10) Zpráva finančního výboru za rok 2021
11) Jarní úklid obce 12) Diskuze

Napsat komentář