Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 30.11.2021

Pozvánka za zasedání zastupitelstva obce 30.11.2021

Program:

1)   Zahájení
2)  Volba ověřovatelů
3)  Kontrola usnesení
4)  Schválení výsledku VŘ – PD na výstavbu ob. domů
5) Návrh rozpočtu na rok 2022
6) Plán inventur 2021
7) Návrh kupní smlouvy- prodej budovy čp 40 Sousedovice
8) Žádost Oblastní charita- finanční příspěvek 2021
9) Žádost Hospic Prachatice- finanční příspěvek 2022
10) Žádost Jatky Hradčany- finanční příspěvek 2022
11) Aktualizace Strateg. rozvojového plánu 2022-2028 s výhledem do roku 2031
12) Nabídka ISATS- Oprava elektroinstalace v úpravně vody Sousedovice
13)  Záměr obce- prodej části pozemku 490/3  k.ú. Sousedovice
14) Cenová nabídka- známky komun. odpad 2022
15) Rozpočtové změny č. 11, 12, 13/2021
16)  Nákup židlí pohostinství
17) Spolek CVČ Sousedovice- finanční příspěvek na připravované akce 2021
18) Vyhláška o místním

Napsat komentář