Den matek 14.5.2022

Obecní úřad zve všechny maminky, babičky, tetičky na oslavu Dne matek, která se bude konat v sobotu 14.5.2022 od 19:00 hodin v sále kulturního zařízení. Malé občerstvení bude zajištěno. K tanci a poslechu bude hrát p. Dvořák. Těšíme se na Vás, pořadatelé. Zveřejněno do 15.5. 2022

Informace – oprava vodovodu

Informace k vodovodu- v tomto týdnu došlo k poruše čerpadla u vrtu obecního vodovodu, které bylo nutno vyměnit. Z tohoto důvodu došlo k vyprázdnění vodojemu a následnému zakalení vody, odkalování vodovodu bude provedeno koncem tohoto týdne. Vzorky vody vyšly v normách,  doporučujeme však vodu na pití převařit. Zveřejněno do 30.4. 2022

Čarodějnický rej- 30.4.2022

Srdečně vás všechny zveme na Čarodějnický rej, který se bude konat v sobotu 30.4.2022 v obci Sousedovice.Sraz je v 16:00 hodin u Domova klidného stáří. Proletíme obcí k pohostinství, kde se ozdobí Májka, zasoutěžíme si a poté upálíme Čarodějnici. Masky jsou vítány. Zveřejněno do 1.5. 2022

FÚ Strakonice- Veřejná vyhláška Informace daň z nemovitosti

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K AShora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj v úředních hodinách ČÍST DÁL ….

KÚ JčK- Oznámení o konání zastupitelstva JčK

Navrh programu 16. zasedani Zastupitelstva Jihoceskeho krajedne 21. dubna 2022 od 10:00 hodin Zahajeni Zprava o cinnosti Rady Jihoceskeho kraje za obdobi od 4. 3. 2022 do 7. 4. 2022 Zprava o pineni usneseni Zastupitelstva Jihoceskeho kraje Zprava o cinnosti Rady Asociace krajfi Volba mistopi^edsedy Hospodai’skeho vyboru zastupitelstva Kompenzace nakladfi spojenych s poskytnutim humanitarni pomoci ČÍST DÁL ….

JčK- 4. Aktualizace Zásad územního rozvoje JčK

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKADORUČENÍ NÁVRHU 4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJEAOZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJEKrajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu (dále též jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán územního plánování podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním ČÍST DÁL ….

Zápis dětí do MŠ ve Strakonicích pro školní rok 2022/2023

Informace o zápisu dětí do mateřských škol ve Strakonicích pro školní rok 2022/2023, pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 je předškolní vzdělávání povinné. Zápis proběhne v pondělí 2. května 2022 a v úterý 3. května 2022 od 09:00 do 16:00 hodin. Aktuální informace k zápisu budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých mateřských škol. Zveřejněno do 4.5. ČÍST DÁL ….

Obecní brigáda sobota 7.5.2022

Obecní úřad Sousedovice pořádá obecní brigádu na úklid obce Sousedovice a místní části Smiradice. Brigáda se bude konat v sobotu 7.5.2022, sraz je v 8:00 hodin u prodejny. Prosíme účastníky vzít si s sebou nářadí ( lopaty, koště, motyčky, hrábě…). Prosíme kdo může vzít křovinořez, vezměte s sebou, děkujeme. Pro zúčastněné bude připraveno občerstvení. Děkujeme ČÍST DÁL ….

Sběrný den odpadů 7.-8.5.2022

Obec SOUSEDOVICE organizuje pro občany na termín 05.05. – 08.05.2022 sběrný den odpadů.Tento den mohou občané bezplatně odevzdat nebezpečný, velkoobjemový a ostatní odpad firměRecyklace odpadů a skládky a.s.. Jedná se zejména o: akumulátory, zářivky, televize, zamaštěnéodpady, zbytky barev, chemikálie, ledničky, elektronický šrot, pneumatiky, koberce, matrace a další velkoobjemový odpad. Obecní zastupitelstvo doufá, že občané, kterým ČÍST DÁL ….