Obecně závazná vyhláška č.3/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 01.01.2022

Obecně závazná vyhláška č.3/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 01.01.2022

Napsat komentář