Úřední deska (dokumenty po datu platnosti naleznete v Archivu)

Ze dne Souhrn Zveřejněno do
22.12.2017 Obec-Schválený rozpočet na rok 2018 Obec-Schválený rozpočet na rok 2018 31.12.2018
23.11.2017 Propagace akce- „Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště“ Propagace akce- „Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště“ 31.12.2020
02.11.2017 „ Bezpečné místo pro sportování a hry dětí“ v obci Sousedovice -publicita projektu Projekt „ Bezpečné místo pro sportování a hry dětí“ v obci Sousedovice byl pořízen/ realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2017 31.12.2022
31.10.2017 Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice- publicita projektu. Aktivita projektu: 1A- Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) , EFEKT 2017 Název příjemce dotace: Obec Sousedovice Číslo dotace: 122D22100 7230 Název projektu: „ Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice“ Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017 31.12.2022
02.06.2017 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 30.06.2018

Vážení návštěvníci, vítáme vás na webové prezentaci Obce Sousedovice.

Ministerstvo zdravotnictví ČR- Pravidla základní hygieny po záplavách

Ze dne: 
Úterý, 4. Červen 2013
Souhrn: 
Ministerstvo zdravotnictví ČR- Pravidla základní hygieny po záplavách-pravidla při likvidací plísní, postup při sanaci zatopené studny, leptospiróza

Rozhodnutí vlády ČR ze dne 02.06.2013 - NOUZOVÝ STAV

Ze dne: 
Neděle, 2. Červen 2013
Souhrn: 
Rozhodnutí vlády ČR ze dne 02.06.2013- Vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU na dobu od 02.06.2013 od 21:00hod dne 02.06.2013 do odvolání

Rozhodnutí hejtmana JčK č.1/2013 ze dne 02.06.2013 - STAV NEBEZPEČÍ

Ze dne: 
Neděle, 2. Červen 2013
Souhrn: 
Rozhodnutí hejtmana JčK č.1/2013 ze dne 02.06.2013 -STAV NEBEZPEČÍ na dobu od 20:00hod dne 02.06.2013 do 20:00hod dne 02.07.2013

Závěrečný účet Svazek obcí Strakonicka za rok 2012

Ze dne: 
Pondělí, 27. Květen 2013
Souhrn: 
Závěrečný účet Svazek obcí Strakonicka za rok 2012- Zápis audit za rok 2012, fin , rozvaha , příloha, výkaz zisku a ztrát, hodnotící zpráva, porovnání aktiv a pasiv, příjmy a výdaje -financování 2012

Zápis ze zasedání VH SOS ze dne 14.5.2013

Ze dne: 
Středa, 15. Květen 2013
Souhrn: 
Zápis ze zasedání VH SOS ze dne 14.5.2013, Program:Zahájení, volba ověřovatelů 1. Návrh závěrečný účet SOS za rok 2012 2. Schválení dodavatele na akci: „Oprava a obnova budov obecních úřadů“ 3. Vyřazení majetku- počítačová sestava dle inventury 2012 4. Návrh – úpravy Stanov SOS 5. Předložení schválené rozpočtové změny č.1/2013 6. Diskuze

Zápis OZ ze dne 7.5.2013

Ze dne: 
Pondělí, 13. Květen 2013
Souhrn: 
Zápis OZ ze dne 7.5.2013 Program: 1. Zahájení 2. Volba ověřovatelů 3. Kontrola usnesení z min. zasedání 4. Schválení závěrečného účtu Obce Sousedovice za rok 2012 5. E.ON-Smlouva o smlouvě budoucí věc. Břemeno 1045/1 – kNN pozemek č. 646/1- O.Brynda 6. E.ON-Smlouva o smlouvě budoucí věc. Břemeno 1052/1 – kNN pozemek č. 925/2-V. Matějka 7. Cenové nabídky na akci: „Ozelenění a odclonění pozemku při vjezdu do obce“ 8. Schválení komunikace Hradiště o obci Sousedovice- úprava zemní práce 9. Rozpočtová změna č.4 a č.5 10.Diskuze

Obecní brigáda

Kvě
12

V sobotu 4.5. 2013 se konala obecní brigáda, při které se učastíci snažili zvelebit veřejné prostranství v obci Sousedovice a Smiradice. Vzhledem k velkému pracovnímu vytížení brigádníků stagnovala fotodokumentace. Smějící seÚžasný

Zaslal(a) Radek Mráz číst dál

Májka 2013

Kvě
12

V úterý 30.4. 2013 se v naší obci tradičně stavěla májka. Ti nejstatečnější hlídali až do ranních hodin........ a uhlídali...... Smějící se

Zaslal(a) Radek Mráz číst dál

Masopust 2013

Kvě
10

Dne 9.2. 2013 proběhl tradiční masopustní průvod vesnicemi Libětice, Smiradice a Sousedovice. Letošní účast masek byla oproti jiným ročníkům slabší....

Zaslal(a) Radek Mráz číst dál

SBĚRNÝ DEN ODPADŮ

Kvě
07

OÚ Sousedovice organizuje pro občany na tuto sobotu a neděli 11.-12.5.2013 SBĚRNÝ DEN ODPADŮ.

Tento den mohou občané bezplatně odevzdat nebezpečný, velkoobjemový a ostatní odpad. Jedná se zejména o: akumulátory, zářivky, televize, ledničky, zbytky barev a chemikálií, elektronický šrot, pneumatiky a pod.

Shromaždiště odpadů- přistavený kontejner u OÚ Sousedovice.

Zaslal(a) Božena Mikasová číst dál

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Sousedovice RSS