Úřední deska (dokumenty po datu platnosti naleznete v Archivu)

Ze dne Souhrn Zveřejněno do
22.12.2017 Obec-Schválený rozpočet na rok 2018 Obec-Schválený rozpočet na rok 2018 31.12.2018
23.11.2017 Propagace akce- „Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště“ Propagace akce- „Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště“ 31.12.2020
02.11.2017 „ Bezpečné místo pro sportování a hry dětí“ v obci Sousedovice -publicita projektu Projekt „ Bezpečné místo pro sportování a hry dětí“ v obci Sousedovice byl pořízen/ realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2017 31.12.2022
31.10.2017 Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice- publicita projektu. Aktivita projektu: 1A- Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) , EFEKT 2017 Název příjemce dotace: Obec Sousedovice Číslo dotace: 122D22100 7230 Název projektu: „ Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice“ Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017 31.12.2022
02.06.2017 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 30.06.2018

Vážení návštěvníci, vítáme vás na webové prezentaci Obce Sousedovice.

Záměr Obce Sousedovice

Ze dne: 
Středa, 10. Červenec 2013
Souhrn: 
Záměr Obce Sousedovice- prodej oddělené části pozemků parc.č. 933/1 a 1025/1 v k.ú. Sousedovice

Záměr Obce Sousedovice

Ze dne: 
Středa, 10. Červenec 2013
Souhrn: 
Záměr Obce Sousedovice- směna pozemků parc. č. 901/, 901/7, 933/12 a 933/13 v k.ú. Sousedovice

Zápis OZ č. 71/2013 ze dne 25.6.2013

Ze dne: 
Středa, 26. Červen 2013
Souhrn: 
Zápis OZ ze dne 25.6.2013 Program: 1. Zahájení 2. Volba ověřovatelů 3. Kontrola usnesení z min. zasedání 4. Záměr obce- nákup pozemku č.parc. 94/1, kupní cena pozemku a návrh Kupní smlouvy 5. Kupní smlouva – E.ON – STL plynovod Sousedovice 6. Výběrové řízení – Místní lidová knihovna Sousedovice, jmenování členů výb.komise 7. Koordinace dotace ze svazku 8. Darovací smlouva: „Ozelenění a odclonění pozemků podél komunikace při vjezdu do obce“ 9. Recyklát Smiradice 10. Předání pohostinství 11.

Rozhodnutí vlády ČR- zrušení nouzového stavu

Ze dne: 
Čtvrtek, 20. Červen 2013
Souhrn: 
Rozhodnutí vlády ČR- zrušení nouzového stavu pro území Jihočeského, Plzeňského kraje a pro území hlav.města Prahy

Zápis ze zasedání VH SOS ze dne 18.6.2013

Ze dne: 
Úterý, 18. Červen 2013
Souhrn: 
Zápis č. 03/2013 ze zasedání VH SOS ze dne 18.6.2013

Povodeň 10.6.2013

Čer
11

Následkem přívalových dešťů se v pondělí 10.6.2013  opět rozlil Smiradický potok v obci Sousedovice. Bylo zaplaveno několik domů. Někteří měli až dvacet čísel vody. Dostat se na druhý břeh bylo nemožné, proto byl přes potok zřízen provizorní dřevěný mostek pro pěší. Hasiči a dobrovolníci plnili pytle s pískem a stavěli provizorní hráz. 

Zaslal(a) Božena Mikasová číst dál

Krajské operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje - Vyhlášení 2.stupně povodňové aktivity

Čer
10

Z rozhodnutí Ústřední povodňové komise byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity pro celé území Jihočeského kraje.

 

Zaslal(a) Božena Mikasová číst dál

SMOOS - Závěrečný účet za rok 2012

Ze dne: 
Pátek, 7. Červen 2013
Souhrn: 
SMOOS - Závěrečný účet za rok 2012

Záměr obce

Ze dne: 
Středa, 5. Červen 2013
Souhrn: 
Záměr obce- nákup pozemku č. parc. 94/1 k.ú. Sousedovice

Zápis ze zasedání OZ č. 70 ze dne 4.6.2013

Ze dne: 
Středa, 5. Červen 2013
Souhrn: 
Zápis ze zasedání OZ č. 70 ze dne 4.6.2013 Program: 1. Zahájení 2. Volba ověřovatelů 3. Kontrola usnesení z min. zasedání 4. Vyjádření JUDr. Šmrha- nájemní smlouva DKS 5. Žádost DKS- oprava fasády 6. Schválená dotace z POV – „Oprava místní komunikace Sousedovice a Smiradice“ 7. Nabídky úvěru, výběr- knihovna 8. Žádost Znakon- souhlas s terénními úpravami pozemek č.parc.632,622 9. Informace o vyhlášení III. Povodňového stupně 10. Příspěvek na činnost SDH a FC Westra 11. Pronájem pozemku č. parc. 94/1, předkupní právo 12. Diskuze

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Sousedovice RSS