Úřední deska (dokumenty po datu platnosti naleznete v Archivu)

Ze dne Souhrn Zveřejněno do
17.10.2017 Oznámení o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Oznámení o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 21.10.2017
16.10.2017 E.ON- Informace k odstranění dřevin v blízkosti vedení NN, VN E.ON- Informace k odstranění dřevin v blízkosti vedení NN, VN 31.10.2017
05.10.2017 Oznámení o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Oznámení o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 21.10.2017
26.09.2017 Obec Úlehle- Oznámení o projednání změny č.1 ÚP obce Úlehle Obec Úlehle- Oznámení o projednání změny č.1 ÚP obce Úlehle 30.10.2017
19.09.2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.15,16/2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.15,16/2017 31.12.2017
15.08.2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.14/2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.14/2017 31.12.2017
18.07.2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.10,11,12,13/2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.10,11,12,13/2017 31.12.2017
12.07.2017 SOS- Rozpočtová změna č.1/2017 SOS- Rozpočtová změna č.1/2017 31.12.2017
02.06.2017 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 30.06.2018
26.05.2017 MMR ČR- Vyhlášené dotace na zateplení bytových domů MMR ČR- Vyhlášené dotace na zateplení bytových domů 01.12.2017
21.03.2017 SMOOS- Schválený rozpočet na rok 2017 SMOOS- Schválený rozpočet na rok 2017 31.12.2017
01.03.2017 Obec Sousedovice- Rozpočtový výhled 2016-2024 Obec- Rozpočtový výhled 2016-2024 31.12.2017
10.01.2017 SOS- Rozpočtové změny roku 2016 SOS- Rozpočtové změny roku 2016 31.12.2017
10.01.2017 SOS-Rozpočtový výhled na období 2014-2020 SOS-Rozpočtový výhled na období 2014-2020 31.12.2017
10.01.2017 Obec Sousedovice- rozpočtové změny za rok 2016 Obec Sousedovice- rozpočtové změny za rok 2016 31.12.2017
01.01.2017 SOS- Schválený rozpočet na rok 2017 SOS- Schválený rozpočet na rok 2017 31.12.2017

Vážení návštěvníci, vítáme vás na webové prezentaci Obce Sousedovice.

Záměr obce

Ze dne: 
Středa, 5. Červen 2013
Souhrn: 
Záměr obce- nákup pozemku č. parc. 94/1 k.ú. Sousedovice

Zápis ze zasedání OZ č. 70 ze dne 4.6.2013

Ze dne: 
Středa, 5. Červen 2013
Souhrn: 
Zápis ze zasedání OZ č. 70 ze dne 4.6.2013 Program: 1. Zahájení 2. Volba ověřovatelů 3. Kontrola usnesení z min. zasedání 4. Vyjádření JUDr. Šmrha- nájemní smlouva DKS 5. Žádost DKS- oprava fasády 6. Schválená dotace z POV – „Oprava místní komunikace Sousedovice a Smiradice“ 7. Nabídky úvěru, výběr- knihovna 8. Žádost Znakon- souhlas s terénními úpravami pozemek č.parc.632,622 9. Informace o vyhlášení III. Povodňového stupně 10. Příspěvek na činnost SDH a FC Westra 11. Pronájem pozemku č. parc. 94/1, předkupní právo 12. Diskuze

Ministerstvo zdravotnictví ČR- Pravidla základní hygieny po záplavách

Ze dne: 
Úterý, 4. Červen 2013
Souhrn: 
Ministerstvo zdravotnictví ČR- Pravidla základní hygieny po záplavách-pravidla při likvidací plísní, postup při sanaci zatopené studny, leptospiróza

Rozhodnutí vlády ČR ze dne 02.06.2013 - NOUZOVÝ STAV

Ze dne: 
Neděle, 2. Červen 2013
Souhrn: 
Rozhodnutí vlády ČR ze dne 02.06.2013- Vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU na dobu od 02.06.2013 od 21:00hod dne 02.06.2013 do odvolání

Rozhodnutí hejtmana JčK č.1/2013 ze dne 02.06.2013 - STAV NEBEZPEČÍ

Ze dne: 
Neděle, 2. Červen 2013
Souhrn: 
Rozhodnutí hejtmana JčK č.1/2013 ze dne 02.06.2013 -STAV NEBEZPEČÍ na dobu od 20:00hod dne 02.06.2013 do 20:00hod dne 02.07.2013

Závěrečný účet Svazek obcí Strakonicka za rok 2012

Ze dne: 
Pondělí, 27. Květen 2013
Souhrn: 
Závěrečný účet Svazek obcí Strakonicka za rok 2012- Zápis audit za rok 2012, fin , rozvaha , příloha, výkaz zisku a ztrát, hodnotící zpráva, porovnání aktiv a pasiv, příjmy a výdaje -financování 2012

Zápis ze zasedání VH SOS ze dne 14.5.2013

Ze dne: 
Středa, 15. Květen 2013
Souhrn: 
Zápis ze zasedání VH SOS ze dne 14.5.2013, Program:Zahájení, volba ověřovatelů 1. Návrh závěrečný účet SOS za rok 2012 2. Schválení dodavatele na akci: „Oprava a obnova budov obecních úřadů“ 3. Vyřazení majetku- počítačová sestava dle inventury 2012 4. Návrh – úpravy Stanov SOS 5. Předložení schválené rozpočtové změny č.1/2013 6. Diskuze

Zápis OZ ze dne 7.5.2013

Ze dne: 
Pondělí, 13. Květen 2013
Souhrn: 
Zápis OZ ze dne 7.5.2013 Program: 1. Zahájení 2. Volba ověřovatelů 3. Kontrola usnesení z min. zasedání 4. Schválení závěrečného účtu Obce Sousedovice za rok 2012 5. E.ON-Smlouva o smlouvě budoucí věc. Břemeno 1045/1 – kNN pozemek č. 646/1- O.Brynda 6. E.ON-Smlouva o smlouvě budoucí věc. Břemeno 1052/1 – kNN pozemek č. 925/2-V. Matějka 7. Cenové nabídky na akci: „Ozelenění a odclonění pozemku při vjezdu do obce“ 8. Schválení komunikace Hradiště o obci Sousedovice- úprava zemní práce 9. Rozpočtová změna č.4 a č.5 10.Diskuze

Obecní brigáda

Kvě
12

V sobotu 4.5. 2013 se konala obecní brigáda, při které se učastíci snažili zvelebit veřejné prostranství v obci Sousedovice a Smiradice. Vzhledem k velkému pracovnímu vytížení brigádníků stagnovala fotodokumentace. Smějící seÚžasný

Zaslal(a) Radek Mráz číst dál

Májka 2013

Kvě
12

V úterý 30.4. 2013 se v naší obci tradičně stavěla májka. Ti nejstatečnější hlídali až do ranních hodin........ a uhlídali...... Smějící se

Zaslal(a) Radek Mráz číst dál

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Sousedovice RSS