Úřední deska (dokumenty po datu platnosti naleznete v Archivu)

Ze dne Souhrn Zveřejněno do
15.01.2018 FC Westra- pozvání na VH dne 2.2.2018 FC Westra- pozvání na VH dne 2.2.2018 03.02.2018
05.01.2018 Poplatky- známky na popelnice a za psa pro rok 2018 Poplatky- známky na popelnice a za psa pro rok 2018 20.01.2018
12.12.2017 Oznámení o konání voleb Prezidenta republiky O z n á m e n í o době konání voleb Prezidenta republiky podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 1. Volby Prezidenta republiky se uskuteční: v pátek 12. ledna 2018 od 14 . 00 h o d. do 22 . 00 h o d. v sobotu 13. ledna 2018 od 8 . 00 h o d . do 14 . 00 h o d . případné 2 kolo voleb se bude konat v pátek 26. ledna 2018 od 14 . 00 h o d. do 22 . 00 h o d . v sobotu 27. ledna 2018 od 8 . 00 h o d . do 14 . 00 h o d . 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku Sousedovice je volební místnost v budově obecního úřadu na adrese Sousedovice čp. 23, pro voliče, přihlášené trvalému pobytu v obci Sousedovice, včetně části Smiradice. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji osobní totožnost a státní občanství České republiky, případně státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. 4. Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5. Svoji totožnost prokazuje volič občanským průkazem nebo cestovním pasem, s 27.01.2018
01.12.2017 Jmenování zapisovatele volební komise pro volby Prezidenta republiky Věc: Jmenování zapisovatele okrskové volební komise. Jakožto starosta obce Sousedovice jmenuji zapisovatele okrskové volební komise pro volby Prezidenta ČR konaných ve dnech 12-13.1.2018 a případné 2 kolo voleb, konaných ve dnech 26.-27.1.2018 slečnu Lucii Hejtmánkovou. 27.01.2018
28.11.2017 Volba prezidenta republiky-informace pro občany Volba prezidenta 2018 Oznámení pro občany V lednu 2018 proběhne volba prezidenta republiky. Bude se konat pravděpodobně ve dvou kolech, I. kolo proběhne ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo bude o 14 dní později, tedy ve dnech 26. a 27. ledna 2018 • Při volbě prezidenta republiky je možné volit na voličský průkaz v každé volební místnosti na území ČR i na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR v zahraničí. • Od vyhlášení voleb volič může požádat o vydání voličského průkazu: v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče do 5.1.2018 , v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky do 5.1.2018, osobně s vyplněnou žádostí o vydání voličského průkazu do 10.1.2018 Obecní úřad Sousedovice nejdříve 15 dní přede dnem voleb, tj. od 28.12.2017, zašle voličský průkaz na adresu uvedenou v žádosti nebo předá voličský průkaz osobně voliči – při osobním požádání a předání voličského průkazu nemusí být úředně ověřený podpis voliče. Vzor žádosti o vydání voličského průkazu je přílohou. Ve volebním okrsku č. 1 , v obci Sousedovice, je volební místnost na OÚ Sousedovice, Sousedovice 23, 38601 Strakonice, telefon: 380 831 387. 21.01.2018
23.11.2017 Propagace akce- „Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště“ Propagace akce- „Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště“ 31.12.2020
13.11.2017 Volba prezidenta republiky-stanovení minimálního počtu členů volební komise Volba prezidenta republiky-stanovení minimálního počtu členů volební komise 27.01.2018
02.11.2017 „ Bezpečné místo pro sportování a hry dětí“ v obci Sousedovice -publicita projektu Projekt „ Bezpečné místo pro sportování a hry dětí“ v obci Sousedovice byl pořízen/ realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2017 31.12.2022
31.10.2017 Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice- publicita projektu. Aktivita projektu: 1A- Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) , EFEKT 2017 Název příjemce dotace: Obec Sousedovice Číslo dotace: 122D22100 7230 Název projektu: „ Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice“ Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017 31.12.2022
02.06.2017 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 30.06.2018

Alba

Pokud máte fotografie, které chcete v naší galerii zobrazit, tak na nic nečekejte. Stačí se přihlásit.

Masopust 2012

Úno
21

Masopust 2012

Zaslal(a) Lenka Veselá číst dál

Předsilvestrovský turnaj

Led
26

Dne 30.12. 2011 se v naší obci jako každoročně uskutečnil turnaj v ping pongu. Účast byla hojná, o medaile se bojovalo od 14.00 až do 19.30 hod.

                  1. místo Miroslav Komrska, 2. místo Martin Rataj, 3. místo Pavel Polanka

   Díky organizátorům za pěknou předsilvestrovskou akci.

Zaslal(a) Radek Mráz číst dál

Sousedovice

Led
09

Několik snímků a pohledů.

Zaslal(a) Benny číst dál

Křížky a boží muka v okolí

Led
09

V okolí Sousedovi a Smiadic se nachází několik drobných sakrálních staveb. Většina z nich by si zasloužila rekonstrukci, snad nám s tím pomůže nějaká dotace. Pokud máte informace o dalších, rádi je zveřejníme.

Zaslal(a) Benny číst dál

Posvícení

Říj
26

V sobotu 15.10.2011 u příležitosti posvícení se v naší obci konaly již od ranních hodin přípravy na hlavní odpolední program. Součástí akce byly zabijačkové hody, kdy již krátce před polednem mohli první návštěvníci zhlédnout přípravu ovaru, polévky i plnění jitrnic a jelit. Samozřejmě vše mohli ochutnat. Od 14.00 hod. k poslechu i tanci hrál harmonikář a saxofonista. Příjemné posezení ještě zpříjemnili strakoničtí dudáci ze ZUŠ. Celá akce byla zakončena posvícenskou zábavou při tónech skupiny Gloria v sále místního pohostinství.

Zaslal(a) Radek Mráz číst dál

Rozloučení s prázdninami 2011

Říj
02

V pátek 26.8.2011 proběhla v naší obci akce, kdy se děti loučili s prázninami. Byly pro ně připraveny maxiskoky na oblíbené trampolíně, zhlédly ukázku žonglování s možností vyzkoušet si svojí zručnost, proběhla i soutěž o nejhezčí kresbu prázdinového indiána. Předvedli se i naši nejmenší hasiči při ukázce požárního útoku. Děti se svezly na "mašinách" Motobobrů. Po tradičním opékání špekáčků se děti vypravily na STEZKU ODVAHY, kde děti po menších skupinkách musely projít určenou trat´, kde na ně čekala strašidla i pohádkové postavy.

Zaslal(a) Radek Mráz číst dál

Noční hasičská soutěž v Česticích

Srp
20

V sobotu 6.8. 2011 se v Česticích konala noční hasičská soutěž, které se zúčastnili i naši dobrovolní hasiči - družstvo žen a veteránů. Veterání opět získali pohár.

Zaslal(a) Radek Mráz číst dál

Hasičská soutěž

Srp
13

V sobotu 30.7. 2011 proběhl v naší obci již 7. ročník hasičské soutěže o POHÁR STAROSTY. I přes velkou nepřízeň počasí se zúčastnilo soutěže 24 družstev. Z žen 1. místo vybojovaly Nihošovice, 2. místo Štěkeň a bronz získaly Sousedovice. Z mužstev veteránů obsadily 1. místo Sousedovice, 2. místo Přední Ptakovice a 3. místo Strakonice I. Z mužských družstev zvítězila Sudoměř, 2. místo vybojovaly Záhorčice a 3. byly Nihošovice. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za účast.

Zaslal(a) Radek Mráz číst dál

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Alba