Úřední deska (dokumenty po datu platnosti naleznete v Archivu)

Ze dne Souhrn Zveřejněno do
21.03.2017 SMOOS- Schválený rozpočet na rok 2017 SMOOS- Schválený rozpočet na rok 2017 31.12.2017
01.03.2017 Obec Sousedovice- Rozpočtový výhled 2016-2024 Obec- Rozpočtový výhled 2016-2024 31.12.2017
10.01.2017 SOS- Rozpočtové změny roku 2016 SOS- Rozpočtové změny roku 2016 31.12.2017
10.01.2017 SOS-Rozpočtový výhled na období 2014-2020 SOS-Rozpočtový výhled na období 2014-2020 31.12.2017
10.01.2017 Obec Sousedovice- rozpočtové změny za rok 2016 Obec Sousedovice- rozpočtové změny za rok 2016 31.12.2017
01.01.2017 SOS- Schválený rozpočet na rok 2017 SOS- Schválený rozpočet na rok 2017 31.12.2017

Zápisy

Zápisy z jednání zastupitelstva Obce

Zápis z jednání OZ č. 75/2013 ze dne 11.10.2013

Ze dne: 
Pondělí, 14. Říjen 2013
Souhrn: 
Zápis z jednání OZ č. 75/2013 ze dne 11.10.2013 Program:1. Zahájení 2. Volba ověřovatelů 3. Kontrola usnesení z min. zasedání 4. Informace o výběrovém řízení na akci: „ Tůně na Libětickém potoce a úprava břehových porostů v k.ú. Sousedovice“. 5. Předložení schválených rozpočtových změn č. 7, č.8/2013, schválení RZ č.9 a 10/2013 6. Informace o podpisu úvěrové smlouvy ČSOB 7. Informace ohledně směny a záměru prodeje –p. Schneedorfler 8. Diskuze

Zápis z jednání OZ č. 74/2013 ze dne 1.10.2013

Ze dne: 
Středa, 2. Říjen 2013
Souhrn: 
Zápis z jednání OZ č. 74/2013 ze dne 1.10.2013 Program:

Zápis OZ č. 73/2013 ze dne 27.8.2013

Ze dne: 
Čtvrtek, 29. Srpen 2013
Souhrn: 
Schválený program jednání: 1. Zahájení 2. Volba ověřovatelů 3. Kontrola usnesení z min. zasedání 4. Smlouva o zřízení práva odpov. věc. břemenu- pozemek č. parc.1026/1- úprava NN čp.40-DKS 5. Smlouva o zřízení práva odpov. věc. břemenu- pozemek č. parc.306, 291, 296/1, 298/1, 285/3 k.ú. Smiradice- stav. úpravy NN 6. Informace k podané žádosti o dotaci na MD ČR- „Oprava MK KN parc.č. 1046 v obci Sousedovice “- na Př.Zborovice Mandátní smlouva na zajištění administrace veřejné zakázky firma Corporin 7. Informace k podané žádosti o dotaci na MD ČR- „Oprava MK KN parc.č.

Zápis ze zasedání VH SOS ze dne 26.8.2013

Ze dne: 
Úterý, 27. Srpen 2013
Souhrn: 
Zápis č. 04/2013 ze zasedání VH SOS ze dne 26.8.2013

Zápis OZ č. 72/2013 ze dne 9.7.2013

Ze dne: 
Středa, 10. Červenec 2013
Souhrn: 
Zápis OZ č. 72/2013 ze dne 9.7.2013 Program:1. Zahájení 2. Volba ověřovatelů 3. Kontrola usnesení z min. zasedání 4. Schválení výběrového řízení na akci: „Místní lidová knihovna v Sousedovicích“ 5. Rozpočtová změna č. 6 6. Schválená dotace z KÚ JčK – povodně 2013 – prvotní náklady 7. Záměr Obce- směna pozemků parc. č. 901/6 , 901/7, 933/12 a 933/13 k.ú. Sousedovice 8. Záměr prodeje oddělené části pozemků parc. č. 933/1 a 1025/1 v k.ú. Sousedovice 9. Diskuze

Zápis OZ č. 71/2013 ze dne 25.6.2013

Ze dne: 
Středa, 26. Červen 2013
Souhrn: 
Zápis OZ ze dne 25.6.2013 Program: 1. Zahájení 2. Volba ověřovatelů 3. Kontrola usnesení z min. zasedání 4. Záměr obce- nákup pozemku č.parc. 94/1, kupní cena pozemku a návrh Kupní smlouvy 5. Kupní smlouva – E.ON – STL plynovod Sousedovice 6. Výběrové řízení – Místní lidová knihovna Sousedovice, jmenování členů výb.komise 7. Koordinace dotace ze svazku 8. Darovací smlouva: „Ozelenění a odclonění pozemků podél komunikace při vjezdu do obce“ 9. Recyklát Smiradice 10. Předání pohostinství 11.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zápisy