Úřední deska (dokumenty po datu platnosti naleznete v Archivu)

Ze dne Souhrn Zveřejněno do
20.07.2017 Fenix personal- nabídka práce- ELEKTRIKÁŘ -SERVISNÍ MECHANIK Fenix personal- nabídka práce- ELEKTRIKÁŘ -SERVISNÍ MECHANIK lokalita Strakonicko 31.08.2017
12.07.2017 SOS- Zápis z jednání VH ze dne 11.7.2017 č.3/2017 SOS- Zápis z jednání VH ze dne 11.7.2017 č.3/2017 27.07.2017
26.05.2017 MMR ČR- Vyhlášené dotace na zateplení bytových domů MMR ČR- Vyhlášené dotace na zateplení bytových domů 01.12.2017
21.03.2017 SMOOS- Schválený rozpočet na rok 2017 SMOOS- Schválený rozpočet na rok 2017 31.12.2017
01.03.2017 Obec Sousedovice- Rozpočtový výhled 2016-2024 Obec- Rozpočtový výhled 2016-2024 31.12.2017
10.01.2017 SOS- Rozpočtové změny roku 2016 SOS- Rozpočtové změny roku 2016 31.12.2017
10.01.2017 SOS-Rozpočtový výhled na období 2014-2020 SOS-Rozpočtový výhled na období 2014-2020 31.12.2017
10.01.2017 Obec Sousedovice- rozpočtové změny za rok 2016 Obec Sousedovice- rozpočtové změny za rok 2016 31.12.2017
01.01.2017 SOS- Schválený rozpočet na rok 2017 SOS- Schválený rozpočet na rok 2017 31.12.2017

Zápisy

Zápisy z jednání zastupitelstva Obce

Zápis zjednání OZ č. 1/04

Ze dne: 
Středa, 3. Březen 2004
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Členský vklad do SOS, Inventura za rok 2003, Cena vodného a stočného na rok 2004, Návrh územního plánu, Vyjádření ke kácení stromů na pozemku 1062, Zástavbové území 18.10, Hasičská zbrojnice – dostavba, Smlouva o poskytování knihovnických služeb, Smlouva o dopravní obslužnosti, Odpadové hospodářství, Seznámení se závěrečným účtem Obce, Vyjádření k umístění kabelové přípojky pro připojení parcely 61/4, Sociální dávky, Schválení třetí úpravy rozpočtu za rok 2003, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 12/03

Ze dne: 
Pondělí, 15. Prosinec 2003
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Zrušení OZV č.01/2003 „ O podmínkách pohybu zvířat na veřejných prostranstvích“, Rozpočet na rok 2004, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 11/03

Ze dne: 
Středa, 26. Listopad 2003
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Dokumentace k provozování vodovodu a kanalizace, Výúsť č.1, Smlouva o úvěru s ČSOB, Dětské hřiště, Stav kabin FC Westra, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 10/03

Ze dne: 
Středa, 19. Listopad 2003
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Kvalita vody v obecním vodovodu-zakoupení dávkovače chlornanu, sestavení povinné dokumentace, stav kanalizace-neodpovídající stav výústi č. 1, Hranice obecních pozemků v okolí budovy bývalé školy, Rozpočtová změna č.02/2003, Sestavení rozpočtu na rok 2004, Smlouva o půjčce s ČSOB, Smlouva se společností VAK JČ a.s. o „Dodávce pitné vody“, Schválení členů výborů, Dlužníci obce, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 9/03

Ze dne: 
Čtvrtek, 2. Říjen 2003
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Schválení upraveného rozpočtu na rok 2003, Příprava rozpočtu na rok 2004, Schválení úvěru na výstavbu hasičské zbrojnice, Informace o činnosti OÚ, Dořešení inventury za rok 2002 a stanovení termínu a inventarizační komise na rok 2003, Stanovení k postupu k dlužníkům obce, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 8/03

Ze dne: 
Pondělí, 25. Srpen 2003
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Schválení dodavatele pro stavbu požární zbrojnice, Schválení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby hasičské zbrojnice, Dotace na rok 2004, Stanovisko zastupitelstva ke změně trasy propojení ZČE-JČE 110 kw, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 6/03

Ze dne: 
Pondělí, 30. Červen 2003
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Závěrečný účet hospodaření obce za minulý rok, Prodloužení plynovodu, Návrh upraveného rozpočtu, Schválení členství obce v KSPOV, Vyhláška o pohybu psů, Seznámení s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za minulý rok, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 7/03

Ze dne: 
Neděle, 29. Červen 2003
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Smlouva o dodávce vody pro odběratele, Stanovení ceny vodného, Informace o provozu a haváriích obecního vodovodu, Dodavatelé pro stavbu hasičské zbrojnice, Úprava platů obecního zastupitelstva, Členský příspěvek do mikroregionu, Informace o dětském hřišti, Dotace z POV na rok 2004, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 5/03

Ze dne: 
Středa, 21. Květen 2003
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Hasičská zbrojnice , Schválení souborného stanoviska ke konceptu územního plánu, Prodej pozemků v k.ú. Smiradice , Prodej kamen a skříní, Rozpočtové provizorium, Změna smlouvy na pronájem pohostinství, Úhrady za spotřebovanou el. energii v minulých obdobích v pohostinství, Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, Zpráva o činnosti Obecního úřadu, Vyjádření firmě Elektrotrans a.s na vybudování linky 110kV, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 4/03

Ze dne: 
Úterý, 15. Duben 2003
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Prodej budovy bývalé školy, Vyjádření obce ke stavebnímu záměru p. Kotrcha na pozemku č.par.52, Oplocení kapličky, Rozpočtové provizorium, Hlasování o projednaném a zveřejněném rozpočtu na rok 2003, Uzávěrka inventury za rok 2002, Stanovisko zastupitelstva k vytvoření prac.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zápisy