Úřední deska (dokumenty po datu platnosti naleznete v Archivu)

Ze dne Souhrn Zveřejněno do
18.04.2018 FC Westra- Rozpis fotbalová utkání jaro 2018 FC Westra- Rozpis fotbalová utkání jaro 2018 17.06.2018
10.04.2018 Oznámení včelařům- ZOD Němětice Oznámení včelařům- ZOD Němětice o provádění ochrany rostlin proti škodlivým organismům 25.04.2018
01.02.2018 Obec Sousedovice - Rozpočtová změna č.2/2018 Obec Sousedovice - Rozpočtová změna č.2/2018 31.12.2018
02.01.2018 SOS Schválený rozpočet na rok 2018 SOS Schválený rozpočet na rok 2018 31.12.2018
03.01.2018 Obec Sousedovice - Rozpočtová změna č.1/2018 Obec Sousedovice - Rozpočtová změna č.1/2018 31.12.2018
22.12.2017 Obec-Schválený rozpočet na rok 2018 Obec-Schválený rozpočet na rok 2018 31.12.2018
23.11.2017 Propagace akce- „Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště“ Propagace akce- „Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště“ 31.12.2020
02.11.2017 „ Bezpečné místo pro sportování a hry dětí“ v obci Sousedovice -publicita projektu Projekt „ Bezpečné místo pro sportování a hry dětí“ v obci Sousedovice byl pořízen/ realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2017 31.12.2022
31.10.2017 Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice- publicita projektu. Aktivita projektu: 1A- Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) , EFEKT 2017 Název příjemce dotace: Obec Sousedovice Číslo dotace: 122D22100 7230 Název projektu: „ Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice“ Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017 31.12.2022
02.06.2017 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 30.06.2018

Zápisy

Zápisy z jednání zastupitelstva Obce

Zápis z jednání OZ č. 10/04

Ze dne: 
Úterý, 2. Listopad 2004
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Vyjádření ke kácení stromů v Lachci, Smiradicích a Zaječáku, Prodej nebo směna části pozemku č. parc. 632, Dotace z POV rok 2005 a program obnovy vesnice, Rozpočet roku 2005, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 9/04

Ze dne: 
Úterý, 19. Říjen 2004
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Znak a prapor Obce, Kanalizace , Rozpočtové opatření č.2, Nabídka na zhotovení vrtu, Vyjádření ke stavebnímu a recyklačnímu dvoru firmy ZNAKON a.s., Kultura, MŠ Strakonice, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 8/04

Ze dne: 
Čtvrtek, 9. Září 2004
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Pronájem objektu č.p. 27, Dotace POV, Nefunkční kanalizace, Vyjádření k projektu „Rozšíření recyklačního sběrného dvora“, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 7/04

Ze dne: 
Čtvrtek, 12. Srpen 2004
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Návrhy na přípravu projektů a žádosti o dotace pro rok 2005, Výsledek o přezkoumání hospodaření Obce za rok 2003, Finanční příspěvek pro SDH, Příspěvek na děti v MŠ pro rok 2004/2005, Návrh rozpočtu na rok 2005, Připomínky k návrhu územního plánu, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 6/04

Ze dne: 
Čtvrtek, 22. Červenec 2004
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Mateřské školy, Zahradní nábytek pro DKS, Rozpočtové opatření č. 1, Dodatek k nájemní smlouvě DKS, Zrušení Obecně závazné vyhlášky Obce Sousedovice č.1/2004 o cenách vodného a stočného, Záchranná stanice živočichů Makov, Projekt na cestu do Předních Zborovic, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 5/04

Ze dne: 
Úterý, 8. Červen 2004
Souhrn: 
Zahájení, Slib nového člena zastupitelstva, Volba ověřovatelů , Kontrola usnesení z min. zasedání, Změna trasy linky VVN 110kV, Dodatek ke Smlouvě o pronájmu budovy bývalé školy, Bezdrátový internet, Rozvoj obce, Sociální příspěvek pro DKS, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 4/04

Ze dne: 
Neděle, 30. Květen 2004
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Nová trasa vedení VVN 110 kV, Odstoupení p. Chalupy ze zastupitelstva, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 3/04

Ze dne: 
Čtvrtek, 20. Květen 2004
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Finanční vyrovnání při úpravě veř. prostranství u DKS, Pojištění budovy DKS, Dodatek ke „Smlouvě o pronájmu budovy bývalé školy“, Budova č.p. 23 v majetku Obce Sousedovice, Trasa vedení 110 kV, Smlouva o příspěvku dětí v MŠ, Oprava komunikací, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 2/04

Ze dne: 
Čtvrtek, 8. Duben 2004
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Kanalizace, Znak Obce, Vybudování linky VVN 110kV, Vyhláška o místních poplatcích, Vyhláška o veřejném pořádku, Vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství, Dodatek ke Smlouvě o pronájmu budovy bývalé školy, Schválení Závěrečného účtu Obce Sousedovice, Oprava silnice do Smiradic, Žádost p. Bryndové, Problematika dětského hřiště, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 1/04

Ze dne: 
Středa, 3. Březen 2004
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Členský vklad do SOS, Inventura za rok 2003, Cena vodného a stočného na rok 2004, Návrh územního plánu, Vyjádření ke kácení stromů na pozemku 1062, Zástavbové území 18.10, Hasičská zbrojnice – dostavba, Smlouva o poskytování knihovnických služeb, Smlouva o dopravní obslužnosti, Odpadové hospodářství, Seznámení se závěrečným účtem Obce, Vyjádření k umístění kabelové přípojky pro připojení parcely 61/4, Sociální dávky, Schválení třetí úpravy rozpočtu za rok 2003, Diskuse,

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zápisy