Úřední deska (dokumenty po datu platnosti naleznete v Archivu)

Ze dne Souhrn Zveřejněno do
22.12.2017 Obec-Schválený rozpočet na rok 2018 Obec-Schválený rozpočet na rok 2018 31.12.2018
23.11.2017 Propagace akce- „Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště“ Propagace akce- „Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště“ 31.12.2020
02.11.2017 „ Bezpečné místo pro sportování a hry dětí“ v obci Sousedovice -publicita projektu Projekt „ Bezpečné místo pro sportování a hry dětí“ v obci Sousedovice byl pořízen/ realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2017 31.12.2022
31.10.2017 Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice- publicita projektu. Aktivita projektu: 1A- Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) , EFEKT 2017 Název příjemce dotace: Obec Sousedovice Číslo dotace: 122D22100 7230 Název projektu: „ Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice“ Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017 31.12.2022
02.06.2017 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 30.06.2018

Zápisy

Zápisy z jednání zastupitelstva Obce

Zápis zjednání OZ č. 6/04

Ze dne: 
Čtvrtek, 22. Červenec 2004
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Mateřské školy, Zahradní nábytek pro DKS, Rozpočtové opatření č. 1, Dodatek k nájemní smlouvě DKS, Zrušení Obecně závazné vyhlášky Obce Sousedovice č.1/2004 o cenách vodného a stočného, Záchranná stanice živočichů Makov, Projekt na cestu do Předních Zborovic, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 5/04

Ze dne: 
Úterý, 8. Červen 2004
Souhrn: 
Zahájení, Slib nového člena zastupitelstva, Volba ověřovatelů , Kontrola usnesení z min. zasedání, Změna trasy linky VVN 110kV, Dodatek ke Smlouvě o pronájmu budovy bývalé školy, Bezdrátový internet, Rozvoj obce, Sociální příspěvek pro DKS, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 4/04

Ze dne: 
Neděle, 30. Květen 2004
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Nová trasa vedení VVN 110 kV, Odstoupení p. Chalupy ze zastupitelstva, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 3/04

Ze dne: 
Čtvrtek, 20. Květen 2004
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Finanční vyrovnání při úpravě veř. prostranství u DKS, Pojištění budovy DKS, Dodatek ke „Smlouvě o pronájmu budovy bývalé školy“, Budova č.p. 23 v majetku Obce Sousedovice, Trasa vedení 110 kV, Smlouva o příspěvku dětí v MŠ, Oprava komunikací, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 2/04

Ze dne: 
Čtvrtek, 8. Duben 2004
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Kanalizace, Znak Obce, Vybudování linky VVN 110kV, Vyhláška o místních poplatcích, Vyhláška o veřejném pořádku, Vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství, Dodatek ke Smlouvě o pronájmu budovy bývalé školy, Schválení Závěrečného účtu Obce Sousedovice, Oprava silnice do Smiradic, Žádost p. Bryndové, Problematika dětského hřiště, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 1/04

Ze dne: 
Středa, 3. Březen 2004
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Členský vklad do SOS, Inventura za rok 2003, Cena vodného a stočného na rok 2004, Návrh územního plánu, Vyjádření ke kácení stromů na pozemku 1062, Zástavbové území 18.10, Hasičská zbrojnice – dostavba, Smlouva o poskytování knihovnických služeb, Smlouva o dopravní obslužnosti, Odpadové hospodářství, Seznámení se závěrečným účtem Obce, Vyjádření k umístění kabelové přípojky pro připojení parcely 61/4, Sociální dávky, Schválení třetí úpravy rozpočtu za rok 2003, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 12/03

Ze dne: 
Pondělí, 15. Prosinec 2003
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Zrušení OZV č.01/2003 „ O podmínkách pohybu zvířat na veřejných prostranstvích“, Rozpočet na rok 2004, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 11/03

Ze dne: 
Středa, 26. Listopad 2003
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Dokumentace k provozování vodovodu a kanalizace, Výúsť č.1, Smlouva o úvěru s ČSOB, Dětské hřiště, Stav kabin FC Westra, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 10/03

Ze dne: 
Středa, 19. Listopad 2003
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Kvalita vody v obecním vodovodu-zakoupení dávkovače chlornanu, sestavení povinné dokumentace, stav kanalizace-neodpovídající stav výústi č. 1, Hranice obecních pozemků v okolí budovy bývalé školy, Rozpočtová změna č.02/2003, Sestavení rozpočtu na rok 2004, Smlouva o půjčce s ČSOB, Smlouva se společností VAK JČ a.s. o „Dodávce pitné vody“, Schválení členů výborů, Dlužníci obce, Diskuse,

Zápis zjednání OZ č. 9/03

Ze dne: 
Čtvrtek, 2. Říjen 2003
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Schválení upraveného rozpočtu na rok 2003, Příprava rozpočtu na rok 2004, Schválení úvěru na výstavbu hasičské zbrojnice, Informace o činnosti OÚ, Dořešení inventury za rok 2002 a stanovení termínu a inventarizační komise na rok 2003, Stanovení k postupu k dlužníkům obce, Diskuse,

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zápisy