Úřední deska (dokumenty po datu platnosti naleznete v Archivu)

Ze dne Souhrn Zveřejněno do
23.11.2017 Propagace akce- „Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště“ Propagace akce- „Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště“ 31.12.2020
02.11.2017 „ Bezpečné místo pro sportování a hry dětí“ v obci Sousedovice -publicita projektu Projekt „ Bezpečné místo pro sportování a hry dětí“ v obci Sousedovice byl pořízen/ realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2017 31.12.2022
31.10.2017 Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice- publicita projektu. Aktivita projektu: 1A- Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) , EFEKT 2017 Název příjemce dotace: Obec Sousedovice Číslo dotace: 122D22100 7230 Název projektu: „ Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice“ Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017 31.12.2022
02.06.2017 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 30.06.2018

Zápisy

Zápisy z jednání zastupitelstva Obce

Zápis z jednání OZ č. 13/05

Ze dne: 
Čtvrtek, 11. Srpen 2005
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Pronájem sportovního areálu, Nájemní smlouva na sportovní areál , Projednání dotace na dostavbu sportovního areálu, Výběr firmy – oprava silnice do Smiradic č.p. 1035/1, Výběr firmy – oprava veř. osvětlení, Jednota – smlouva obchod, Informace a oprava kanalizace, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 12/05

Ze dne: 
Čtvrtek, 14. Červenec 2005
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Úprava rozpočtu, Pronájem obchodu, Informace o znaku a praporu, Přestupková komise, Brigádní činnost, Pronájem sportovního areálu, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 11/05

Ze dne: 
Úterý, 28. Červen 2005
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Výběr firmy na veřejné osvětlení, Výběr firmy na opravu místní komunikace, Nákup pozemků – vrt, Budova č.p. 23, Návrh akcí na dotace v roce 2006, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 10/05

Ze dne: 
Čtvrtek, 16. Červen 2005
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Vyjádření ke stavbě jímky ZZN, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 9/05

Ze dne: 
Čtvrtek, 9. Červen 2005
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Vyjádření ke stavbě nadzemní jímky ZZN, Odkoupení pozemků pod vodojemem, Příspěvek na obyvatele v Domově důchodců ve Strakonicích, Sportovní areál , Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 8/05

Ze dne: 
Úterý, 31. Květen 2005
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2004, Závěrečný účet Obce, Nákup pozemků pro Obec, Platy zaměstnanců, Výměna oken u budovy místního pohostinství, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 7/05

Ze dne: 
Čtvrtek, 5. Květen 2005
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Nájemní smlouva pohostinství, Smlouva o věcném břemenu Telecom, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 6/05

Ze dne: 
Úterý, 26. Duben 2005
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Rozpočtové opatření č. 2, Příspěvek na bydlení v DKS, Finanční nabídka VAKu Č. Budějovice na vodní dílo, Kolotoč na dětské hřiště, Vodovod Strakonice – Sousedovice, Pronájem pohostinství, Jímka ZZN, Dodatek ke smlouvě na Mateřské školky, Finanční příspěvek Záchranné stanici v Makově, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 5/05

Ze dne: 
Úterý, 12. Duben 2005
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Příspěvek obyvatelům v DKS, Stanovení podmínek pronájmu místního pohostinství, Pozemek pod vodojemem, Vodovod - vrt, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 4/05

Ze dne: 
Čtvrtek, 24. Únor 2005
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Smlouva mateřské školy na rok 2005, Diskuse,

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zápisy