Úřední deska (dokumenty po datu platnosti naleznete v Archivu)

Ze dne Souhrn Zveřejněno do
12.12.2017 Oznámení o konání voleb Prezidenta republiky O z n á m e n í o době konání voleb Prezidenta republiky podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 1. Volby Prezidenta republiky se uskuteční: v pátek 12. ledna 2018 od 14 . 00 h o d. do 22 . 00 h o d. v sobotu 13. ledna 2018 od 8 . 00 h o d . do 14 . 00 h o d . případné 2 kolo voleb se bude konat v pátek 26. ledna 2018 od 14 . 00 h o d. do 22 . 00 h o d . v sobotu 27. ledna 2018 od 8 . 00 h o d . do 14 . 00 h o d . 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku Sousedovice je volební místnost v budově obecního úřadu na adrese Sousedovice čp. 23, pro voliče, přihlášené trvalému pobytu v obci Sousedovice, včetně části Smiradice. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji osobní totožnost a státní občanství České republiky, případně státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. 4. Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5. Svoji totožnost prokazuje volič občanským průkazem nebo cestovním pasem, s 27.01.2018
05.12.2017 SOS- Návrh rozpočtu na rok 2018 SOS- Návrh rozpočtu na rok 2018 20.12.2017
04.12.2017 JčK KÚ- Oznámení o konání zasedání zastupitelstva JčK JčK KÚ- Oznámení o konání zasedání zastupitelstva JčK DNE 14.12.2017 15.12.2017
01.12.2017 Jmenování zapisovatele volební komise pro volby Prezidenta republiky Věc: Jmenování zapisovatele okrskové volební komise. Jakožto starosta obce Sousedovice jmenuji zapisovatele okrskové volební komise pro volby Prezidenta ČR konaných ve dnech 12-13.1.2018 a případné 2 kolo voleb, konaných ve dnech 26.-27.1.2018 slečnu Lucii Hejtmánkovou. 27.01.2018
28.11.2017 Volba prezidenta republiky-informace pro občany Volba prezidenta 2018 Oznámení pro občany V lednu 2018 proběhne volba prezidenta republiky. Bude se konat pravděpodobně ve dvou kolech, I. kolo proběhne ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo bude o 14 dní později, tedy ve dnech 26. a 27. ledna 2018 • Při volbě prezidenta republiky je možné volit na voličský průkaz v každé volební místnosti na území ČR i na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR v zahraničí. • Od vyhlášení voleb volič může požádat o vydání voličského průkazu: v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče do 5.1.2018 , v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky do 5.1.2018, osobně s vyplněnou žádostí o vydání voličského průkazu do 10.1.2018 Obecní úřad Sousedovice nejdříve 15 dní přede dnem voleb, tj. od 28.12.2017, zašle voličský průkaz na adresu uvedenou v žádosti nebo předá voličský průkaz osobně voliči – při osobním požádání a předání voličského průkazu nemusí být úředně ověřený podpis voliče. Vzor žádosti o vydání voličského průkazu je přílohou. Ve volebním okrsku č. 1 , v obci Sousedovice, je volební místnost na OÚ Sousedovice, Sousedovice 23, 38601 Strakonice, telefon: 380 831 387. 21.01.2018
23.11.2017 Propagace akce- „Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště“ Propagace akce- „Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště“ 31.12.2020
23.11.2017 Pozvání -Andělské vánoce- Hluboká nad Vltavou Pozvání -Andělské vánoce- Hluboká nad Vltavou - Vánoční program ( pohádky, trhy, betlémské světlo.....) 25.12.2017
22.11.2017 SOS- Rozpočtová změna č.3/2017 SOS- Rozpočtová změna č.3/2017 31.12.2017
15.11.2017 Obec Sousedovice -Návrh rozpočtu na rok 2018 Obec Sousedovice -Návrh rozpočtu na rok 2018 31.12.2017
15.11.2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.17-21/2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.17-21/2017 31.12.2017
13.11.2017 Volba prezidenta republiky-stanovení minimálního počtu členů volební komise Volba prezidenta republiky-stanovení minimálního počtu členů volební komise 27.01.2018
02.11.2017 „ Bezpečné místo pro sportování a hry dětí“ v obci Sousedovice -publicita projektu Projekt „ Bezpečné místo pro sportování a hry dětí“ v obci Sousedovice byl pořízen/ realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2017 31.12.2022
31.10.2017 Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice- publicita projektu. Aktivita projektu: 1A- Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) , EFEKT 2017 Název příjemce dotace: Obec Sousedovice Číslo dotace: 122D22100 7230 Název projektu: „ Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice“ Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017 31.12.2022
31.10.2017 SOS- Rozpočtová změna č.2/2017 SOS- Rozpočtová změna č.2/2017 31.12.2017
30.10.2017 Prodejna Sousedovice COOP- změna pracovní doby, větší nabídka produktů Prodejna Sousedovice COOP. Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit na služby prodejny COOP Jednota v Sousedovicích. Od 1.listopadu 2017 dojde ke změně pracovní doby, tak aby jste si mohli nakoupit i v odpoledních hodinách. Nová pracovní doba: Pondělí- pátek: 7:00 - 11:00hodin 14:00 - 15:30 hodin sobota: 9:00 -11:00hodin Vedoucí prodejny p. Pomahačová spolu s vedením COOPu mají zájem zlepšit nabídku a služby prodejny. Pravidelně Vám nabízíme 14-ti denní akční nabídky COOP JEDNOTA s nabídkou kvalitních výrobků za výhodné ceny, letáky s akční nabídkou by Vám měly být dodávány do Vašich poštovních schránek. 31.12.2017
19.09.2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.15,16/2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.15,16/2017 31.12.2017
15.08.2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.14/2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.14/2017 31.12.2017
20.07.2017 Propagace akce- „Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště“ Propagace akce- „Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště“ 31.12.2017
18.07.2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.10,11,12,13/2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.10,11,12,13/2017 31.12.2017
12.07.2017 SOS- Rozpočtová změna č.1/2017 SOS- Rozpočtová změna č.1/2017 31.12.2017
02.06.2017 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 30.06.2018
21.03.2017 SMOOS- Schválený rozpočet na rok 2017 SMOOS- Schválený rozpočet na rok 2017 31.12.2017
01.03.2017 Obec Sousedovice- Rozpočtový výhled 2016-2024 Obec- Rozpočtový výhled 2016-2024 31.12.2017
10.01.2017 SOS-Rozpočtový výhled na období 2014-2020 SOS-Rozpočtový výhled na období 2014-2020 31.12.2017
10.01.2017 Obec Sousedovice- rozpočtové změny za rok 2016 Obec Sousedovice- rozpočtové změny za rok 2016 31.12.2017
10.01.2017 SOS- Rozpočtové změny roku 2016 SOS- Rozpočtové změny roku 2016 31.12.2017
01.01.2017 SOS- Schválený rozpočet na rok 2017 SOS- Schválený rozpočet na rok 2017 31.12.2017

Zápisy

Zápisy z jednání zastupitelstva Obce

Zápis z jednání OZ č. 11/05

Ze dne: 
Úterý, 28. Červen 2005
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Výběr firmy na veřejné osvětlení, Výběr firmy na opravu místní komunikace, Nákup pozemků – vrt, Budova č.p. 23, Návrh akcí na dotace v roce 2006, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 10/05

Ze dne: 
Čtvrtek, 16. Červen 2005
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Vyjádření ke stavbě jímky ZZN, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 9/05

Ze dne: 
Čtvrtek, 9. Červen 2005
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Vyjádření ke stavbě nadzemní jímky ZZN, Odkoupení pozemků pod vodojemem, Příspěvek na obyvatele v Domově důchodců ve Strakonicích, Sportovní areál , Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 8/05

Ze dne: 
Úterý, 31. Květen 2005
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2004, Závěrečný účet Obce, Nákup pozemků pro Obec, Platy zaměstnanců, Výměna oken u budovy místního pohostinství, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 7/05

Ze dne: 
Čtvrtek, 5. Květen 2005
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Nájemní smlouva pohostinství, Smlouva o věcném břemenu Telecom, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 6/05

Ze dne: 
Úterý, 26. Duben 2005
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Rozpočtové opatření č. 2, Příspěvek na bydlení v DKS, Finanční nabídka VAKu Č. Budějovice na vodní dílo, Kolotoč na dětské hřiště, Vodovod Strakonice – Sousedovice, Pronájem pohostinství, Jímka ZZN, Dodatek ke smlouvě na Mateřské školky, Finanční příspěvek Záchranné stanici v Makově, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 5/05

Ze dne: 
Úterý, 12. Duben 2005
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Příspěvek obyvatelům v DKS, Stanovení podmínek pronájmu místního pohostinství, Pozemek pod vodojemem, Vodovod - vrt, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 4/05

Ze dne: 
Čtvrtek, 24. Únor 2005
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Smlouva mateřské školy na rok 2005, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 3/05

Ze dne: 
Pondělí, 7. Únor 2005
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Územní plán, Jednání o přihlášení obyvatel k trvalému pobytu do DKS s p. Medlínovou , Mandátní smlouva s p. Roudnickou , Pozemek č. parc. 1063 v k.ú. Mutěnice, Oprava kanalizace u Veselých, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 2/05

Ze dne: 
Čtvrtek, 27. Leden 2005
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Ocenění budovy na č.p. 27, Ocenění budovy školy, Rozhlasová ústředna – prodej, Pozemek č.p. 1063 k.ú. Mutěnice, Cyklostezka , Škvára pohledávka, Smlouva o dopravní obslužnosti, Hospodaření za rok 2004, Projekt na území Lachce, Finanční příspěvek pro občany nad 80 let, Den matek, Změna zápisu – schválení závěrečného účtu Obce, Diskuse,

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zápisy