Úřední deska (dokumenty po datu platnosti naleznete v Archivu)

Ze dne Souhrn Zveřejněno do
17.10.2017 Oznámení o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Oznámení o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 21.10.2017
16.10.2017 E.ON- Informace k odstranění dřevin v blízkosti vedení NN, VN E.ON- Informace k odstranění dřevin v blízkosti vedení NN, VN 31.10.2017
05.10.2017 Oznámení o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Oznámení o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 21.10.2017
26.09.2017 Obec Úlehle- Oznámení o projednání změny č.1 ÚP obce Úlehle Obec Úlehle- Oznámení o projednání změny č.1 ÚP obce Úlehle 30.10.2017
19.09.2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.15,16/2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.15,16/2017 31.12.2017
15.08.2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.14/2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.14/2017 31.12.2017
18.07.2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.10,11,12,13/2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.10,11,12,13/2017 31.12.2017
12.07.2017 SOS- Rozpočtová změna č.1/2017 SOS- Rozpočtová změna č.1/2017 31.12.2017
02.06.2017 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 30.06.2018
26.05.2017 MMR ČR- Vyhlášené dotace na zateplení bytových domů MMR ČR- Vyhlášené dotace na zateplení bytových domů 01.12.2017
21.03.2017 SMOOS- Schválený rozpočet na rok 2017 SMOOS- Schválený rozpočet na rok 2017 31.12.2017
01.03.2017 Obec Sousedovice- Rozpočtový výhled 2016-2024 Obec- Rozpočtový výhled 2016-2024 31.12.2017
10.01.2017 SOS- Rozpočtové změny roku 2016 SOS- Rozpočtové změny roku 2016 31.12.2017
10.01.2017 SOS-Rozpočtový výhled na období 2014-2020 SOS-Rozpočtový výhled na období 2014-2020 31.12.2017
10.01.2017 Obec Sousedovice- rozpočtové změny za rok 2016 Obec Sousedovice- rozpočtové změny za rok 2016 31.12.2017
01.01.2017 SOS- Schválený rozpočet na rok 2017 SOS- Schválený rozpočet na rok 2017 31.12.2017

Zápisy

Zápisy z jednání zastupitelstva Obce

Zápis z jednání OZ č. 9/07

Ze dne: 
Čtvrtek, 2. Srpen 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Schválení členů výběrové komise, Výzva firmám na akci: " Napojení vrtu a úpravna vody", Smlouva o poskytnutí dotace, Nabídka České pojišťovny, Výběr firem na akci:" Obnova obecního majetku po přívalových deštích", Rozpočtová změna- SDH Sousedovice 35.000,-Kč, Využívání veřejného prostranství, Diskuze,

Zápis z jednání OZ č. 8/07

Ze dne: 
Úterý, 17. Červenec 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Smlouva na akci: "Ozelenění návsi - II etapa", Svedení přívalových vod do Smiradického potoka, Rozpočtová změna č.4, Diskuze,

Zápis z jednání OZ č. 7/07

Ze dne: 
Úterý, 10. Červenec 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Napojení vrtu a úpravny vody, Informace o dotacích, Výběr firmy na akci: "Napojení vrtu a úpravna vody", Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 6/07

Ze dne: 
Úterý, 12. Červen 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Projekt hospoda, Smlouva o poskytnutí grantu, Napojení nového vrtu a úpravna vody, Závěrečný účet, Výměna pozemku č. parc: 165 v k.ú. Sousedovice, Veřejně prospěšné práce, Informace o dotacích, Prodej střešní krytiny, Prodej stavebního materiálu z demolice, Diskuze,

Zápis z jednání OZ č. 5/07

Ze dne: 
Čtvrtek, 10. Květen 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Dodatek ke Smlouvě o příspěvku o přijetí dětí do MŠ, Bioplynová stanice, Petice proti disriminaci obyvatel venkova, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 4/07

Ze dne: 
Čtvrtek, 12. Duben 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Výběrové řízení - vodovod, Oprava budovy č.p.41 ( sklad za OÚ), Budova č.p. 23, st. parc. č. 27, Žádost o pronájem obecního bytu, Finanční situace, Žádost o finanční příspěvek FC Westra a SDH Sousedovice, Diskuze,

Zápis z jednání OZ č. 3/07

Ze dne: 
Čtvrtek, 1. Březen 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Smlouva o poskytnutí grantu č: SD/OGEI/047/07 vodovod, Zpracování padlých stromů po vychřici, Inventura - návrh invent. komise , Předání nemovitosti č.p. 23, Cesta č. parc. 1029 k.ú. Sousedovice, Zástavbové území 5.IO, Diskuze,

Zápis z jednání OZ č. 2/07

Ze dne: 
Úterý, 30. Leden 2007
Souhrn: 
Dodatek ke smlouvě se Znakonem , Žádosti o dotace pro rok 2007, Finanční podíl Obce na plánovaných akcí, Místní poplatky, Územní plán Jihočeského kraje, Diskuze, , ,

Zápis z jednání OZ č. 1/07

Ze dne: 
Sobota, 13. Leden 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Smlouva kontokoretního úvěru, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 12/06

Ze dne: 
Čtvrtek, 21. Prosinec 2006
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Rozpočet na rok 2007,rozpočtová změna, Prodej části pozemků č. parc:933/5, 933/9 v k.ú. Sousedovice, Pronájem hospody, Povodňové dotace , Dodatek ke smlouvě EKO-KOM, ZZN- výstavby bioplynové stanice, Diskuze,

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zápisy