Úřední deska (dokumenty po datu platnosti naleznete v Archivu)

Ze dne Souhrn Zveřejněno do
23.11.2017 Propagace akce- „Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště“ Propagace akce- „Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště“ 31.12.2020
02.11.2017 „ Bezpečné místo pro sportování a hry dětí“ v obci Sousedovice -publicita projektu Projekt „ Bezpečné místo pro sportování a hry dětí“ v obci Sousedovice byl pořízen/ realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2017 31.12.2022
31.10.2017 Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice- publicita projektu. Aktivita projektu: 1A- Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) , EFEKT 2017 Název příjemce dotace: Obec Sousedovice Číslo dotace: 122D22100 7230 Název projektu: „ Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice“ Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017 31.12.2022
02.06.2017 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 30.06.2018

Zápisy

Zápisy z jednání zastupitelstva Obce

Zápis z jednání OZ č. 11/07

Ze dne: 
Čtvrtek, 4. Říjen 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Výsledky výběrových řízení , Výběr firmy na akci: "Studie odtokových poměrů Libětického potoka", Výběr firmy na akci: "Obnova drobné sakrální architektury", Smlouva Terms - ukončení, Smlouva o zajištění zpětného elektrozařízení - firma Asekol, Přístřešek v pohostinství, Vyjádření k výstavbě rod. domu č. parc: 164/1, 163, 165/2 v Sousedovicích, Opravy komunikací, Mandátní smlouva s p.

Zápis z jednání OZ č. 10/07

Ze dne: 
Čtvrtek, 13. Září 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Smlouva na výměnu pozemků č.parc.165 , Výběrové řízení - Napojení vrtu a úpravna vody, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 9/07

Ze dne: 
Čtvrtek, 2. Srpen 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Schválení členů výběrové komise, Výzva firmám na akci: " Napojení vrtu a úpravna vody", Smlouva o poskytnutí dotace, Nabídka České pojišťovny, Výběr firem na akci:" Obnova obecního majetku po přívalových deštích", Rozpočtová změna- SDH Sousedovice 35.000,-Kč, Využívání veřejného prostranství, Diskuze,

Zápis z jednání OZ č. 8/07

Ze dne: 
Úterý, 17. Červenec 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Smlouva na akci: "Ozelenění návsi - II etapa", Svedení přívalových vod do Smiradického potoka, Rozpočtová změna č.4, Diskuze,

Zápis z jednání OZ č. 7/07

Ze dne: 
Úterý, 10. Červenec 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Napojení vrtu a úpravny vody, Informace o dotacích, Výběr firmy na akci: "Napojení vrtu a úpravna vody", Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 6/07

Ze dne: 
Úterý, 12. Červen 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Projekt hospoda, Smlouva o poskytnutí grantu, Napojení nového vrtu a úpravna vody, Závěrečný účet, Výměna pozemku č. parc: 165 v k.ú. Sousedovice, Veřejně prospěšné práce, Informace o dotacích, Prodej střešní krytiny, Prodej stavebního materiálu z demolice, Diskuze,

Zápis z jednání OZ č. 5/07

Ze dne: 
Čtvrtek, 10. Květen 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Dodatek ke Smlouvě o příspěvku o přijetí dětí do MŠ, Bioplynová stanice, Petice proti disriminaci obyvatel venkova, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 4/07

Ze dne: 
Čtvrtek, 12. Duben 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Výběrové řízení - vodovod, Oprava budovy č.p.41 ( sklad za OÚ), Budova č.p. 23, st. parc. č. 27, Žádost o pronájem obecního bytu, Finanční situace, Žádost o finanční příspěvek FC Westra a SDH Sousedovice, Diskuze,

Zápis z jednání OZ č. 3/07

Ze dne: 
Čtvrtek, 1. Březen 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Smlouva o poskytnutí grantu č: SD/OGEI/047/07 vodovod, Zpracování padlých stromů po vychřici, Inventura - návrh invent. komise , Předání nemovitosti č.p. 23, Cesta č. parc. 1029 k.ú. Sousedovice, Zástavbové území 5.IO, Diskuze,

Zápis z jednání OZ č. 2/07

Ze dne: 
Úterý, 30. Leden 2007
Souhrn: 
Dodatek ke smlouvě se Znakonem , Žádosti o dotace pro rok 2007, Finanční podíl Obce na plánovaných akcí, Místní poplatky, Územní plán Jihočeského kraje, Diskuze, , ,

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zápisy