Úřední deska (dokumenty po datu platnosti naleznete v Archivu)

Ze dne Souhrn Zveřejněno do
17.10.2017 Oznámení o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Oznámení o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 21.10.2017
16.10.2017 E.ON- Informace k odstranění dřevin v blízkosti vedení NN, VN E.ON- Informace k odstranění dřevin v blízkosti vedení NN, VN 31.10.2017
05.10.2017 Oznámení o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Oznámení o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 21.10.2017
26.09.2017 Obec Úlehle- Oznámení o projednání změny č.1 ÚP obce Úlehle Obec Úlehle- Oznámení o projednání změny č.1 ÚP obce Úlehle 30.10.2017
19.09.2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.15,16/2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.15,16/2017 31.12.2017
15.08.2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.14/2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.14/2017 31.12.2017
18.07.2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.10,11,12,13/2017 Obec Sousedovice- rozpočtová změna č.10,11,12,13/2017 31.12.2017
12.07.2017 SOS- Rozpočtová změna č.1/2017 SOS- Rozpočtová změna č.1/2017 31.12.2017
02.06.2017 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 30.06.2018
26.05.2017 MMR ČR- Vyhlášené dotace na zateplení bytových domů MMR ČR- Vyhlášené dotace na zateplení bytových domů 01.12.2017
21.03.2017 SMOOS- Schválený rozpočet na rok 2017 SMOOS- Schválený rozpočet na rok 2017 31.12.2017
01.03.2017 Obec Sousedovice- Rozpočtový výhled 2016-2024 Obec- Rozpočtový výhled 2016-2024 31.12.2017
10.01.2017 SOS- Rozpočtové změny roku 2016 SOS- Rozpočtové změny roku 2016 31.12.2017
10.01.2017 SOS-Rozpočtový výhled na období 2014-2020 SOS-Rozpočtový výhled na období 2014-2020 31.12.2017
10.01.2017 Obec Sousedovice- rozpočtové změny za rok 2016 Obec Sousedovice- rozpočtové změny za rok 2016 31.12.2017
01.01.2017 SOS- Schválený rozpočet na rok 2017 SOS- Schválený rozpočet na rok 2017 31.12.2017

Zápisy

Zápisy z jednání zastupitelstva Obce

Zápis z jednání OZ č. 5/08

Ze dne: 
Úterý, 22. Duben 2008
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Vodovod - informace, Smlouva s JK o poskytnutí dotace, POV- plán akcí, Záměr Obce, Diskuze-katodová ochrana,

Zápis z jednání OZ č. 4/08

Ze dne: 
Čtvrtek, 3. Duben 2008
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Rozpočtová změna č. 1, Výkup pozemků, POV- plán akcí, Vodovod, p. Smetana - žádost o pozemek, E-ON - Smlouva o výpůjčce plynárenského zařízení, Hodnotící zpráva za rok 2007, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 3/08

Ze dne: 
Úterý, 25. Březen 2008
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, DEN MATEK - 10.5.2008, Den dětí 14.6.08, Napojení vrtu, Nákup pozemků, Prodloužení sítí k pozemku č. parc. 81, Smlouva o Smlouvě budoucí -E.ON, Smlouva o Smlouvě budoucí- katodová ochrana, POV - prioritní akce do POV- plán akcí na delší období, Zástavbové území č. 25/10 - p. Smetana č. parc.74, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 2/08

Ze dne: 
Úterý, 19. Únor 2008
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Hodnotící zpráva za rok 2007, Projekt - Stavební úpravy č.p.23, Nákup pozemků, Dodatek ke Smlouvě s ČSOB, Diskuze,

Zápis z jednání OZ č. 1/08

Ze dne: 
Neděle, 20. Leden 2008
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Ceny stočné 2008, ceny známek za popelnice v roce 2008, Nabídka, POV - doplnění priority Obce, Diskuze,

Zápis z jednání OZ č. 14/07

Ze dne: 
Čtvrtek, 27. Prosinec 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Rozpočet pro rok 2008, Rozpočtová změna č.7, Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí grantu č. SD/OGEI/470/07, Dodatek ke Smlouvě o úvěru s ČSOB, Dodatek ke Smlouvě s VAK JČ - vrt, Směrnice a pokyny pro zadávání veřejných zakázek, Výběr firmy na projekt " Stavební úpravy budovy č.p.23", Návrh Smlouvy o dílo č. 12/2007 - stavební úpravy budovy č.p.23, Inventura 2007, Zprávy finančního a kontrolního výboru, Diskuze,

Zápis z jednání OZ č. 13/07

Ze dne: 
Úterý, 4. Prosinec 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Schválení Úvěrové smlouvy ČSOB, Elektroinvest Strakonice - vyjádření p.Šíma, Elektrostav Strakonice - vyjádření p. Sokolová, Žádost o pronájem rybníka Močidlo, Rozpočet, Dodatek ke Smlouvě se Znakonem, Informace o prováděných stavbách v obci, Úkoly pro finanční a kontrolní výbory, Veřejná schůze, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 12/07

Ze dne: 
Čtvrtek, 18. Říjen 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Dotace POV pro rok 2008, Smlouva VAK JČ, Pozemek č. parc. 395/3 v k.ú. Sousedovice, Podmínky úvěru ČSOB, Rozpočtová změna č. 6, Sakrální architektura- výběr firmy a Smlouva o dílo, Příspěvek pro LAG Strakonicko, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 11/07

Ze dne: 
Čtvrtek, 4. Říjen 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Výsledky výběrových řízení , Výběr firmy na akci: "Studie odtokových poměrů Libětického potoka", Výběr firmy na akci: "Obnova drobné sakrální architektury", Smlouva Terms - ukončení, Smlouva o zajištění zpětného elektrozařízení - firma Asekol, Přístřešek v pohostinství, Vyjádření k výstavbě rod. domu č. parc: 164/1, 163, 165/2 v Sousedovicích, Opravy komunikací, Mandátní smlouva s p.

Zápis z jednání OZ č. 10/07

Ze dne: 
Čtvrtek, 13. Září 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Smlouva na výměnu pozemků č.parc.165 , Výběrové řízení - Napojení vrtu a úpravna vody, Diskuse,

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zápisy