Úřední deska (dokumenty po datu platnosti naleznete v Archivu)

Ze dne Souhrn Zveřejněno do
23.11.2017 Propagace akce- „Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště“ Propagace akce- „Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště“ 31.12.2020
02.11.2017 „ Bezpečné místo pro sportování a hry dětí“ v obci Sousedovice -publicita projektu Projekt „ Bezpečné místo pro sportování a hry dětí“ v obci Sousedovice byl pořízen/ realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2017 31.12.2022
31.10.2017 Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice- publicita projektu. Aktivita projektu: 1A- Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) , EFEKT 2017 Název příjemce dotace: Obec Sousedovice Číslo dotace: 122D22100 7230 Název projektu: „ Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice“ Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017 31.12.2022
02.06.2017 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 30.06.2018

Zápisy

Zápisy z jednání zastupitelstva Obce

Zápis z jednání OZ č. 7/08

Ze dne: 
Pátek, 4. Červenec 2008
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Smlouva E.ON p. Rataj, Řezáč, Pozemky pod komunikacemi- Doložka pro Úřad pro zastupování státu, Vodovod, Smlouva FC Westra a Obcí Sousedovice, Rozpočtová změna č. 3, Výběr dodavatele na zpracování PD kanalizace a ČOV, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 6/08

Ze dne: 
Úterý, 20. Květen 2008
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Rozpočtová změna č.2, Smlouva o smlouvě budoucí - E.ON, Pozemek č. parc. 25/1 , Výkup pozemků- Smiradický potok a pozemní komunikace, Závěrečný účet Obce za rok 2007, Členové komise pro výběrové řízení na PD kanalizace, Vodovod, Diskuze,

Zápis z jednání OZ č. 5/08

Ze dne: 
Úterý, 22. Duben 2008
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Vodovod - informace, Smlouva s JK o poskytnutí dotace, POV- plán akcí, Záměr Obce, Diskuze-katodová ochrana,

Zápis z jednání OZ č. 4/08

Ze dne: 
Čtvrtek, 3. Duben 2008
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Rozpočtová změna č. 1, Výkup pozemků, POV- plán akcí, Vodovod, p. Smetana - žádost o pozemek, E-ON - Smlouva o výpůjčce plynárenského zařízení, Hodnotící zpráva za rok 2007, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 3/08

Ze dne: 
Úterý, 25. Březen 2008
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, DEN MATEK - 10.5.2008, Den dětí 14.6.08, Napojení vrtu, Nákup pozemků, Prodloužení sítí k pozemku č. parc. 81, Smlouva o Smlouvě budoucí -E.ON, Smlouva o Smlouvě budoucí- katodová ochrana, POV - prioritní akce do POV- plán akcí na delší období, Zástavbové území č. 25/10 - p. Smetana č. parc.74, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 2/08

Ze dne: 
Úterý, 19. Únor 2008
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Hodnotící zpráva za rok 2007, Projekt - Stavební úpravy č.p.23, Nákup pozemků, Dodatek ke Smlouvě s ČSOB, Diskuze,

Zápis z jednání OZ č. 1/08

Ze dne: 
Neděle, 20. Leden 2008
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Ceny stočné 2008, ceny známek za popelnice v roce 2008, Nabídka, POV - doplnění priority Obce, Diskuze,

Zápis z jednání OZ č. 14/07

Ze dne: 
Čtvrtek, 27. Prosinec 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Rozpočet pro rok 2008, Rozpočtová změna č.7, Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí grantu č. SD/OGEI/470/07, Dodatek ke Smlouvě o úvěru s ČSOB, Dodatek ke Smlouvě s VAK JČ - vrt, Směrnice a pokyny pro zadávání veřejných zakázek, Výběr firmy na projekt " Stavební úpravy budovy č.p.23", Návrh Smlouvy o dílo č. 12/2007 - stavební úpravy budovy č.p.23, Inventura 2007, Zprávy finančního a kontrolního výboru, Diskuze,

Zápis z jednání OZ č. 13/07

Ze dne: 
Úterý, 4. Prosinec 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Schválení Úvěrové smlouvy ČSOB, Elektroinvest Strakonice - vyjádření p.Šíma, Elektrostav Strakonice - vyjádření p. Sokolová, Žádost o pronájem rybníka Močidlo, Rozpočet, Dodatek ke Smlouvě se Znakonem, Informace o prováděných stavbách v obci, Úkoly pro finanční a kontrolní výbory, Veřejná schůze, Diskuse,

Zápis z jednání OZ č. 12/07

Ze dne: 
Čtvrtek, 18. Říjen 2007
Souhrn: 
Zahájení, Volba ověřovatelů, Kontrola usnesení z min. zasedání, Dotace POV pro rok 2008, Smlouva VAK JČ, Pozemek č. parc. 395/3 v k.ú. Sousedovice, Podmínky úvěru ČSOB, Rozpočtová změna č. 6, Sakrální architektura- výběr firmy a Smlouva o dílo, Příspěvek pro LAG Strakonicko, Diskuse,

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zápisy