Úřední deska (dokumenty po datu platnosti naleznete v Archivu)

Ze dne Souhrn Zveřejněno do
13.03.2018 Obec Kraselov- Oznámení o zahájení řízení Změny č.1 ÚP Kraselov Obec Kraselov- Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č.1 ÚP Kraselov a data konání veřejného projednání 16.04.2018
05.03.2018 Město Strakonice- Oznámení o 1 opakovaném veřejném projednání návrhu Změny č.3 ÚP Strakonice Město Strakonice- Oznámení o 1 opakovaném veřejném projednání návrhu Změny č.3 ÚP Strakonice 09.04.2018
01.02.2018 Obec Sousedovice - Rozpočtová změna č.2/2018 Obec Sousedovice - Rozpočtová změna č.2/2018 31.12.2018
02.01.2018 SOS Schválený rozpočet na rok 2018 SOS Schválený rozpočet na rok 2018 31.12.2018
03.01.2018 Obec Sousedovice - Rozpočtová změna č.1/2018 Obec Sousedovice - Rozpočtová změna č.1/2018 31.12.2018
22.12.2017 Obec-Schválený rozpočet na rok 2018 Obec-Schválený rozpočet na rok 2018 31.12.2018
23.11.2017 Propagace akce- „Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště“ Propagace akce- „Výstavba chodníků v obci Sousedovice- lokalita Hradiště“ 31.12.2020
02.11.2017 „ Bezpečné místo pro sportování a hry dětí“ v obci Sousedovice -publicita projektu Projekt „ Bezpečné místo pro sportování a hry dětí“ v obci Sousedovice byl pořízen/ realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2017 31.12.2022
31.10.2017 Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice- publicita projektu. Aktivita projektu: 1A- Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) , EFEKT 2017 Název příjemce dotace: Obec Sousedovice Číslo dotace: 122D22100 7230 Název projektu: „ Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice“ Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Sousedovice byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017 31.12.2022
02.06.2017 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 SOS- Závěrečný účet za rok 2016 30.06.2018

Zápisy

Zápisy z jednání zastupitelstva Obce

Zápis OZ č. 72/2013 ze dne 9.7.2013

Ze dne: 
Středa, 10. Červenec 2013
Souhrn: 
Zápis OZ č. 72/2013 ze dne 9.7.2013 Program:1. Zahájení 2. Volba ověřovatelů 3. Kontrola usnesení z min. zasedání 4. Schválení výběrového řízení na akci: „Místní lidová knihovna v Sousedovicích“ 5. Rozpočtová změna č. 6 6. Schválená dotace z KÚ JčK – povodně 2013 – prvotní náklady 7. Záměr Obce- směna pozemků parc. č. 901/6 , 901/7, 933/12 a 933/13 k.ú. Sousedovice 8. Záměr prodeje oddělené části pozemků parc. č. 933/1 a 1025/1 v k.ú. Sousedovice 9. Diskuze

Zápis OZ č. 71/2013 ze dne 25.6.2013

Ze dne: 
Středa, 26. Červen 2013
Souhrn: 
Zápis OZ ze dne 25.6.2013 Program: 1. Zahájení 2. Volba ověřovatelů 3. Kontrola usnesení z min. zasedání 4. Záměr obce- nákup pozemku č.parc. 94/1, kupní cena pozemku a návrh Kupní smlouvy 5. Kupní smlouva – E.ON – STL plynovod Sousedovice 6. Výběrové řízení – Místní lidová knihovna Sousedovice, jmenování členů výb.komise 7. Koordinace dotace ze svazku 8. Darovací smlouva: „Ozelenění a odclonění pozemků podél komunikace při vjezdu do obce“ 9. Recyklát Smiradice 10. Předání pohostinství 11.

Zápis ze zasedání VH SOS ze dne 18.6.2013

Ze dne: 
Úterý, 18. Červen 2013
Souhrn: 
Zápis č. 03/2013 ze zasedání VH SOS ze dne 18.6.2013

Zápis ze zasedání OZ č. 70 ze dne 4.6.2013

Ze dne: 
Středa, 5. Červen 2013
Souhrn: 
Zápis ze zasedání OZ č. 70 ze dne 4.6.2013 Program: 1. Zahájení 2. Volba ověřovatelů 3. Kontrola usnesení z min. zasedání 4. Vyjádření JUDr. Šmrha- nájemní smlouva DKS 5. Žádost DKS- oprava fasády 6. Schválená dotace z POV – „Oprava místní komunikace Sousedovice a Smiradice“ 7. Nabídky úvěru, výběr- knihovna 8. Žádost Znakon- souhlas s terénními úpravami pozemek č.parc.632,622 9. Informace o vyhlášení III. Povodňového stupně 10. Příspěvek na činnost SDH a FC Westra 11. Pronájem pozemku č. parc. 94/1, předkupní právo 12. Diskuze

Zápis ze zasedání VH SOS ze dne 14.5.2013

Ze dne: 
Středa, 15. Květen 2013
Souhrn: 
Zápis ze zasedání VH SOS ze dne 14.5.2013, Program:Zahájení, volba ověřovatelů 1. Návrh závěrečný účet SOS za rok 2012 2. Schválení dodavatele na akci: „Oprava a obnova budov obecních úřadů“ 3. Vyřazení majetku- počítačová sestava dle inventury 2012 4. Návrh – úpravy Stanov SOS 5. Předložení schválené rozpočtové změny č.1/2013 6. Diskuze

Zápis OZ ze dne 7.5.2013

Ze dne: 
Pondělí, 13. Květen 2013
Souhrn: 
Zápis OZ ze dne 7.5.2013 Program: 1. Zahájení 2. Volba ověřovatelů 3. Kontrola usnesení z min. zasedání 4. Schválení závěrečného účtu Obce Sousedovice za rok 2012 5. E.ON-Smlouva o smlouvě budoucí věc. Břemeno 1045/1 – kNN pozemek č. 646/1- O.Brynda 6. E.ON-Smlouva o smlouvě budoucí věc. Břemeno 1052/1 – kNN pozemek č. 925/2-V. Matějka 7. Cenové nabídky na akci: „Ozelenění a odclonění pozemku při vjezdu do obce“ 8. Schválení komunikace Hradiště o obci Sousedovice- úprava zemní práce 9. Rozpočtová změna č.4 a č.5 10.Diskuze

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zápisy