Úřední deska (dokumenty po datu platnosti naleznete v Archivu)

Ze dne Souhrn Zveřejněno do
27.03.2017 MěÚ ST- Veřejná vyhláška MěÚ ST- Veřejná vyhláška- Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla: "ZTV Sousedovice, Hradiště- vodovod a kanalizace" 12.04.2017
21.03.2017 SMOOS- Schválený rozpočet na rok 2017 SMOOS- Schválený rozpočet na rok 2017 31.12.2017
07.03.2017 E.ON- Upozornění- ořez dřevin pod distribučním zařízením E.ON- Upozornění- ořez dřevin pod distribučním zařízením 31.03.2017
01.03.2017 Obec Sousedovice- Rozpočtový výhled 2016-2024 Obec- Rozpočtový výhled 2016-2024 31.12.2017
09.02.2017 MěÚ ŽP- Upozornění vlastníkům lesů- KŮROVEC MěÚ ŽP- Upozornění vlastníkům lesů- KŮROVEC 31.03.2017
02.02.2017 SVS- PTAČÍ CHŘIPKA- INFORMACE KVS- PTAČÍ CHŘIPKA- INFORMACE- Státní veterinární správa informuje veřejnost o šíření ptačí chřipky na území České republiky. Nákaza je potvrzována u volně žijících ptáků i v chovech drůbeže. Odkaz na SVS ČR: http://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/ Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků na člověka. Obecné zásady ochrany člověka před nákazou Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení minimální. Je třeba: chránit se kontaktu s uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích výkalů, poučit děti, aby se nedotýkaly nalezených nemocných nebo mrtvých ptáků a nehrály si s drůbeží, dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží), informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků Krajskou veterinární správu pro Jihočeský kraj tel. č. 720 995 212, zabránit domácím mazlíčkům (psům, kočkám apod.) v kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky, při zahraničních cestách do rizikových oblastí postižených ptačí chřipkou, se vyhýbat trhům s drůbeží, nekonzumovat zde jídla na ulici. Dbát dalších doporučení Ministerstvem zdravotnictví, která jsou zveřejněna na www.mzcr.cz. 31.03.2017
10.01.2017 SOS- Rozpočtové změny roku 2016 SOS- Rozpočtové změny roku 2016 31.12.2017
10.01.2017 SOS-Rozpočtový výhled na období 2014-2020 SOS-Rozpočtový výhled na období 2014-2020 31.12.2017
10.01.2017 Obec Sousedovice- rozpočtové změny za rok 2016 Obec Sousedovice- rozpočtové změny za rok 2016 31.12.2017
01.01.2017 SOS- Schválený rozpočet na rok 2017 SOS- Schválený rozpočet na rok 2017 31.12.2017

Ostatní

Záměr SOS

Ze dne: 
Čtvrtek, 10. Prosinec 2009
Souhrn: 
Záměr SOS na darování cyklostezek a počítačů z majetku SOS na jednotlivé členské obce.

Zápis VH ze dne 10.12.2009

Ze dne: 
Čtvrtek, 10. Prosinec 2009
Souhrn: 
Zápis ze zasedání VH SOS ze dne 10.12.2009

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Ze dne: 
Úterý, 8. Prosinec 2009
Souhrn: 
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení zahájení stavebního řízení

Ze dne: 
Čtvrtek, 3. Prosinec 2009
Souhrn: 
Prodloužení STL plynovodu, Sousedovice

Hlavní plán územního plánu

Ze dne: 
Čtvrtek, 5. Listopad 2009
Souhrn: 
Hlavní plán územního plánu

ROZHODNUTÍ č. 1/2009 HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE O VYHLÁŠENÍ STAVU NEBEZPEČÍ PRO ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

Ze dne: 
Neděle, 28. Červen 2009
Souhrn: 
Vyhlášení stavu nebezpečí Podle § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v y h l a š u j i pro území části Jihočeského kraje

Poskytování informací pro veřejnost dle zákona č. 106/1999Sb.

Ze dne: 
Úterý, 16. Listopad 2004
Souhrn: 
Obec Sousedovice poskytuje informace na základě žádosti nebo zveřejněním a to následujícími způsoby:

Ceny za poskytování služeb a informací

Ze dne: 
Úterý, 16. Listopad 2004
Souhrn: 
Obecní úřad Sousedovice na základě zjištěných nákladů stanovuje tyto ceny za poskytování služeb:

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod-Obec Sousedovice

Ze dne: 
Čtvrtek, 22. Květen 2003
Souhrn: 
Podmínky se vztahují na dodávky vody a odvádění odpadních vod v rámci uzavřeného smluvního vztahu a jsou nedílnou součástí smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod.

Jednací řád zastupitelstva obce Sousedovice

Ze dne: 
Středa, 16. Duben 2003
Souhrn: 
Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Ostatní